Evli Ruotsi Osakeindeksi

Ruotsalaisiin suuriin yrityksiin sijoittava osakerahasto (SEK-määräinen)

Arvo
25.02.2021
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
2043,157 8,86 16,67 11,89 11,98 9,66

Riski

6/7

Morningstar

2/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

0,50 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa ruotsalaiseen osakesalkkuun aktiivisesti hoidettuja rahastoja alhaisemmilla palkkioilla
  • joka on valmis hyväksymään suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä saadakseen paremman tuoton pitkällä aikavälillä
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoita

min. 1 000 SEK

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Ruotsi Osakeindeksi on passiivinen indeksirahasto, joka sijoittaa varansa ruotsalaisiin osakkeisiin Tukholman pörssin kehitystä kuvaavan SIX30-tuottoindeksin mukaisesti. Rahasto seuraa indeksin koostumusta, jolloin sijoituskohteiksi valikoituvat Tukholman pörssin eniten vaihdetut yhtiöt niiden markkina-arvojen mukaisin painotuksin. Rahasto ei tee aktiivisia sijoitusvalintoja tai toimialapainotuksia.

Rahaston perusvaluutta on Ruotsin kruunu.

Vastuullisuus

Koska rahasto on passiivinen indeksirahasto ja seuraa alla olevaa indeksiä, sen sijoituspäätöksissä ei huomioida ESG-tekijöitä. Rahasto noudattaa Evlin yleistä poissulkemista muuten paitsi tupakan valmistajien osalta. Rahaston ESG-tunnusluvuista raportoidaan neljä kertaa vuodessa päivitettävällä rahastokohtaisella ESG-raportilla.

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka seuraa rahaston vertailuindeksin kehitystä.

Rahaston kaikki varat sijoitetaan osakkeisiin, jolloin rahasto-osuuden arvo voi vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. Sijoitusten hajautuksella pyritään pienentämään riskiä, minkä johdosta rahaston kokonaisriski on pienempi kuin sijoitettaessa yksittäisen yhtiön osakkeisiin.

Rahastonhoitajan katsaus

Evli Ruotsi Osakeindeksi on passiivinen indeksirahasto, joka sijoittaa varansa ruotsalaisiin osakkeisiin Tukholman pörssin kehitystä kuvaavan SIX30-tuottoindeksin mukaisesti. Rahasto seuraa indeksin koostumusta, jolloin sijoituskohteiksi valikoituvat Tukholman pörssin eniten vaihdetut yhtiöt niiden markkina-arvojen mukaisin painotuksin. Rahasto ei tee aktiivisia sijoitusvalintoja tai toimialapainotuksia.

Rahaston perusvaluutta on Ruotsin kruunu.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Ruotsalainen osakeindeksirahasto
Toiminta alkanut 30.05.2013
Vertailuindeksi SIX30 Return Index
Tuotonjako Rahastossa on vain kasvuosuuksia B, joille ei jaeta vuotuista tuottoa.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 SEK