Evli Ruotsi Osakeindeksi

Ruotsalaisiin suuriin yrityksiin sijoittava osakerahasto (SEK-määräinen)

Arvo
04.12.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
2425,824 13,16 8,45 8,13 10,92 8,79

Riski

4/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

vähintään 7 vuotta

Hoitopalkkio

0,50 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa ruotsalaiseen osakesalkkuun aktiivisesti hoidettuja rahastoja alhaisemmilla palkkioilla
  • joka on valmis hyväksymään suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä saadakseen paremman tuoton pitkällä aikavälillä
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoita

min. 1 000 SEK

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Ruotsi Osakeindeksi on passiivinen indeksirahasto, joka sijoittaa varansa ruotsalaisiin osakkeisiin Tukholman pörssin kehitystä kuvaavan SIX30-tuottoindeksin mukaisesti. Rahasto seuraa indeksin koostumusta, jolloin sijoituskohteiksi valikoituvat Tukholman pörssin eniten vaihdetut yhtiöt niiden markkina-arvojen mukaisin painotuksin. Rahasto ei tee aktiivisia sijoitusvalintoja tai toimialapainotuksia.

Rahaston perusvaluutta on Ruotsin kruunu.

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka seuraa rahaston vertailuindeksin kehitystä.

Rahaston kaikki varat sijoitetaan osakkeisiin, jolloin rahasto-osuuden arvo voi vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. Sijoitusten hajautuksella pyritään pienentämään riskiä, minkä johdosta rahaston kokonaisriski on pienempi kuin sijoitettaessa yksittäisen yhtiön osakkeisiin.

Rahastonhoitajan katsaus

Evli Ruotsi Osakeindeksi on passiivinen indeksirahasto, joka sijoittaa varansa ruotsalaisiin osakkeisiin Tukholman pörssin kehitystä kuvaavan SIX30-tuottoindeksin mukaisesti. Rahasto seuraa indeksin koostumusta, jolloin sijoituskohteiksi valikoituvat Tukholman pörssin eniten vaihdetut yhtiöt niiden markkina-arvojen mukaisin painotuksin. Rahasto ei tee aktiivisia sijoitusvalintoja tai toimialapainotuksia.

Rahaston perusvaluutta on Ruotsin kruunu.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Ruotsalainen osakeindeksirahasto
Toiminta alkanut 30.05.2013
Vertailuindeksi SIX30 Return Index
Tuotonjako Rahastossa on vain kasvuosuuksia B, joille ei jaeta vuotuista tuottoa.

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

Kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n SFDR-asetuksen 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) edellyttämät tiedot asetuksen 6. artiklan mukaisesti.

Kestävyysriskejä ei huomioida sijoituspäätöksissä

Rahastot eivät huomioi sijoituksissaan kestävyysriskejä tai muita kestävyyteen liittyviä tekijöitä. Rahastot käyttävät sijoitustoiminnassaan sellaisia instrumentteja, joille ei ole saatavilla laajamittaisesti kestävyystekijöihin ja -riskeihin liittyvää dataa. Olennaiset kestävyysriskit voivat realisoituessaan vaikuttaa rahaston sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten rahaston tuottoon.

EU Taksonomiaan liittyvät tiedot

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 SEK

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Tämän sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten rahaston sääntöihin, avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Rahastojen lakisääteiset dokumentit ja lisätiedot ovat saatavilla tuotekohtaisilta sivuilta sekä www.evli.com/rahastot/julkaisut