AJ Evli Value Hedge

Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle.

Arvo
28.09.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
13,110 -8,84 -1,53 5,01 4,05 4,28
Arvo
28.09.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
32,394 -8,16 -0,54 6,02 5,02 6,72

Riski

4/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

Vähintään 5 vuotta

Hoitopalkkio

2,50 % p.a.

Tuottosidonnainen palkkio 12 %.  Tuottosidonnaisena palkkiona peritään tuottosidonnaisen palkkion suuruudella (%) kerrottu rahasto-osuussarjan tuoton ja vertailutuoton positiivinen erotus. Palkkion laskennassa sovellettava vertailutuotto on rahasto-osuussarjan suurimman historiallisen kalenterikuukauden puolivälin arvon ja päätösarvon perusteella toteutunut tuotto, johon on lisätty tuoton määräytymispäivästä laskettu kiinteä 2,5 % vuosituotto.


Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

Rahasto soveltuu sijoittajalle, joka
i. ymmärtää ja hyväksyy sen, että Rahaston sijoitustoimintaan kohdistuu osakemarkkinariski;
ii. ymmärtää sen, että Rahasto on tarkoitettu pitkäjänteiseen sijoittamiseen.


Kiinteä vuotuinen hallinnointipalkkio: 2,50 % (A-sarja), 1,50 % (C-sarja)
Tuottosidonnainen palkkio*: 12,00 % (A- ja C-sarja)
Merkintäpalkkio: 3,00 % (A- ja C-sarja)
Lunastuspalkkio: 1,00 % (A- ja C-sarja)

* Tuottosidonnainen palkkionna peritään enintään 12 % rahaston vertailutuoton
ylittävästä tuotosta. Lisätietoja tuottosidonnaisen palkkion määräytymisestä sekä vertailutuotosta on saatavilla rahaston säännöistä ja rahastoesitteestä.


Ota yhteyttä sijoittajapalveluun

min. 50 €

Sijoituspolitiikka

Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Rahaston osakemarkkinasijoitusten osuus Rahaston varoista on kuitenkin vähintään -100 % ja enintään 200 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

Salkkua hoitaa

Juha Rajakenttä

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla. Rahastosijoittamiseen liittyy aina riski. Rahastosijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Arvon laskiessa sijoittaja voi menettää sijoitetut varat osaksi tai kokonaan.

Rahaston sijoituksiin liittyvät riskit: 

Likviditeettiriski:

Vastapuolten maksuvalmiuteen tai markkinahäiriöön liittyvä riski eli riski siitä, että rahaston sijoituksiin kuuluvan omaisuuden muuttaminen rahaksi viivästyy vastapuolten maksuvalmiudessa tai markkinapaikalla esiintyvän häiriön johdosta.

Vastapuoliriski:

Riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli tai arvopaperin tai johdannaisen liikkeeseenlaskija ei selviydy tai ei halua selviytyä sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

Operatiivinen riski:

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan rahastoon kohdistuvaa tappionvaaraa, joka johtuu rahastoyhtiön riittämättömistä tai virheellisistä sisäisistä prosesseista, henkilöstöön tai järjestelmiin liittyvistä puutteista tai ulkoisista häiriötekijöistä. Operatiiviseen riskiin sisältyvät myös oikeudellinen riski sekä tietoturvariski.

Johdannaisriski:

Johdannaisten käyttö rahaston sijoitustoiminnassa voi lisätä tai vähentää rahaston riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja operatiivisia riskejä.

Valuuttariski:

Muihin kuin rahaston perusvaluutan (euro) määräisiin sijoituksiin liittyy valuuttariski, joka on valuuttakurssien muutoksiin liittyvä riski. Rahaston varojen arvo määritetään rahaston perusvaluutassa, ja valuuttakurssien muutokset vaikuttavat muiden kuin perusvaluutan määräisten sijoitusten perusvaluutassa ilmoitettuun arvoon.

Osakemarkkinariski:

Osakemarkkinasijoituksiin liittyy osakemarkkinariski, joka on osakemarkkinoiden yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Osakemarkkinasijoitusten tuotto voi vaihdella voimakkaasti markkinatilanteen muuttuessa.

Korkoriski:

Korkosijoituksiin liittyy korkoriski, joka on markkinakorkojen yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Korkosijoitusten arvo pääsääntöisesti laskee markkinakorkojen noustessa ja nousee markkinakorkojen laskiessa. 

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2023

Elokuussa AJ Evli Value Hedge-sijoitusrahaston C-osuuden arvo laski noin 4,4 % ja C-osuuden arvo oli 33,23 €. Vuoden alusta AJ Evli Value Hedge-sijoitusrahaston C-osuuden arvo on laskenut 5,38 %.

Toiseksi suurin sijoituksemme QT kertoi kannattavan kasvun jatkuneen toimintaympäristön haasteista huolimatta toisella vuosineljänneksellä. QT:n liikevaihto kasvoi 17,2 % ja liikevoitto 28,7 %. QT:n kasvu oli kuitenkin pettymys markkinoille, ja kurssi laski yli 20 % elokuussa. Suurin sijoituksemme UPM nousi noin 6 % elokuussa. Suurimmista sijoituksistamme eniten laskivat Pampalo, QT , Incap ja Aspocomp . Elokuussa ostimme hieman lisää Teliaa, F-Securea ja Ruotsissa Cint AB:tä, Securitasta ja Waysstreamiä. Odotamme inflaation hidastuvan loppuvuonna jo tehtyjen koronnostojen takia. Uskomme tämän antavan tukea pörssikurssien kehitykselle loppuvuonna.

AJ Evli Value Hedge-sijoitusrahaston suurimmat osakesijoitukset olivat elokuun 2023 lopussa UPM, QT, Incap, Nordea, Aspocomp, Nokia, SSAB, Telia, Konecranes, Componenta, Cargotec ja Afarak.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Vaihtoehtoiset sijoitukset, Pohjoismaat
Toiminta alkanut 13.04.2017
Vertailuindeksi

Ei virallista vertailuindeksiä

Tuotonjako Rahastojen kasvuosuuksille ei jaeta vuotuista tuottoa.

Ladattavat tiedostot

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Tämän sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten rahaston sääntöihin, avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Rahastojen lakisääteiset dokumentit ja lisätiedot ovat saatavilla tuotekohtaisilta sivuilta sekä www.evli.com/rahastot/julkaisut.