Evli Valtionobligaatio

ETA-alueen valtioiden euromääräisiin, korkean luottoluokituksen joukkolainoihin sijoittava pitkän koron rahasto

Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
20,618 2,72 0,78 3,09 2,32 5,01
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
52,644 2,72 0,78 3,09 2,32 5,01
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
33,646 2,99 1,13 3,45 2,68 4,04
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
55,015 2,99 1,13 3,45 2,68 4,04

Riski

3/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 3 vuotta

Hoitopalkkio

0,65 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa suoraan suursijoittajille tarkoitetuille valtionobligaatioiden tukkumarkkinoille, jotka tarjoavat paremman tuoton kuin yksityishenkilöille tarkoitetut valtion tuotto-obligaatiot
  • joka haluaa osakkeita tasaisempaa tuottoa
  • joka haluaa sijoittaa hajautettuun, korkealaatuiseen valtion obligaatiosalkkuun.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Evli Valtionobligaatio on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa luottokelpoisuudeltaan ensiluokkaisiin euroalueen valtioiden liikkeelle laskemiin tai niiden takaamiin joukkolainoihin. Rahasto tavoittelee lisätuottoa vertailuindeksiin nähden aktiivisella korkonäkemyksellä sekä hyödyntämällä EMU-valtioiden joukkolainojen luottoriskimarginaalien kehitystä.

 

Salkkua hoitaa

Juhana Heikkila

Juhana Heikkilä

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään varoille saamaan tuotto, joka ylittää yli kahden vuoden aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Koska rahasto sijoittaa euroalueen valtioiden liikkeelle laskemiin tai niiden takaamiin joukkolainoihin, on lainojen odotettu luottotappioriski pieni.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski.

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Korkoriski kertoo rahaston arvon herkkyyden suhteessa korkotason muutokseen. Pitkän koron rahaston herkkyys korkotason muutokseen on selvästi suurempi kuin lyhyen koron rahaston. Rahaston arvonvaihtelu voi olla suurta, mikäli korkotasossa tapahtuu suuria muutoksia.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Elokuu tarjosi pientä väreilyä pitkiin korkoihin, markkina hakee nyt suuntaa. Inflaatiosta ei tunnu olevan yllättäjäksi huolimatta siitä, että inflaatioswapit indikoivat pientä nousupainetta. Korkoerojen kaventuminen päättyi. Valtiolainoista on hieman vaikea innostua ellei korkoeroihin saada selkeää leventymistä. EKP antoi muutamissa lausunnoissa vihjeitä, että lisää likviditeettiä tulee, jos tarve vaatii. FED siirtyi inflaatiotavoitteessaan keskimääräiseen keskipitkän aikavälin ajatteluun. Jossain tulevaisuudessa tämä voi jyrkentää korkokäyrää selkeästikin, mutta tässä ympäristössä rahaa riittää käyrän joka kohtaan, kun absoluuttiset tuottotasot ovat erityisen alhaisia.                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                       Rahastossa jatkettiin kuun aikana ylipainossa pienissä maissa ja Espanjassa. Italiassa on pysytty alipainossa, etenkin korkoriskialipainossa. Salkkuun mahdollisesti ostetaan myös eurovaltioiden inflaatiolinkkereitä jatkossa.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Euroalueen pitkän koron rahasto
Toiminta alkanut 16.12.1994
Vertailuindeksi

ICE BofAML Euro Government Index (EG00) 14.2.2020 alkaen

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk