Evli Valtionobligaatio

ETA-alueen valtioiden euromääräisiin, korkean luottoluokituksen joukkolainoihin sijoittava pitkän koron rahasto

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
20,350 1,39 1,65 2,76 2,60 5,00
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
51,960 1,39 1,65 2,76 2,60 5,00
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
33,182 1,57 2,01 3,13 2,96 4,00
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
54,257 1,57 2,01 3,13 2,96 4,00

Riski

3/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 3 vuotta

Hoitopalkkio

0,65 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa suoraan suursijoittajille tarkoitetuille valtionobligaatioiden tukkumarkkinoille, jotka tarjoavat paremman tuoton kuin yksityishenkilöille tarkoitetut valtion tuotto-obligaatiot
  • joka haluaa osakkeita tasaisempaa tuottoa
  • joka haluaa sijoittaa hajautettuun, korkealaatuiseen valtion obligaatiosalkkuun.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Evli Valtionobligaatio on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa luottokelpoisuudeltaan ensiluokkaisiin euroalueen valtioiden liikkeelle laskemiin tai niiden takaamiin joukkolainoihin. Rahasto tavoittelee lisätuottoa vertailuindeksiin nähden aktiivisella korkonäkemyksellä sekä hyödyntämällä EMU-valtioiden joukkolainojen luottoriskimarginaalien kehitystä.

 

Salkkua hoitaa

Juhana Heikkila

Juhana Heikkilä

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään varoille saamaan tuotto, joka ylittää yli kahden vuoden aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Koska rahasto sijoittaa euroalueen valtioiden liikkeelle laskemiin tai niiden takaamiin joukkolainoihin, on lainojen odotettu luottotappioriski pieni.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski.

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Korkoriski kertoo rahaston arvon herkkyyden suhteessa korkotason muutokseen. Pitkän koron rahaston herkkyys korkotason muutokseen on selvästi suurempi kuin lyhyen koron rahaston. Rahaston arvonvaihtelu voi olla suurta, mikäli korkotasossa tapahtuu suuria muutoksia.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

EKP:n ja nyt myös valtava EU:n pelastusrengas jatkavat valtiolainojen kellutusta. Eniten näistä luonnollisesti hyötyvät heikoimmat euromaat. Tämäkin kriisi jälleen kertoo miten isoja erot euromaissa monella rintamalla ovat. Ja joka kerta kun tulee uusi tilanne, heikot maat tarvitsevat lisää muiden raha-apua. Tämä ei johda mihinkään hyvään, ryhmä on liian heterogeeninen. Tautitilanne sinänsä näyttää hiljalleen tasaantuvan EU:ssa ja useat maat jatkavat toimintojen avaamista. Seuraavat kuukaudet näyttävät miten Saksa toipuu. Muilla ei oikeasti ole niin väliä, jos veturi ei vedä. Aika ajoin ekonomistit näkevät toiveunta Ranskan roolista kasvuveturina. Ei ole tapahtunut minun pitkähkön työuran aikana, miksi tapahtuisi nyt.

Rahastossa oltiin kuun aikana ylipainossa pienissä maissa ja Espanjassa, sekä taktisesti Italiassa, jota spreadin nyt kaventuessa tullaan keventämään. Korkoriskiä on pidetty hieman alipainossa etenkin riskisemmissä maissa. Toipuminen nostanee korkoja jonkin verran kautta linjan.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Euroalueen pitkän koron rahasto
Toiminta alkanut 16.12.1994
Vertailuindeksi

ICE BofAML Euro Government Index (EG00) 14.2.2020 alkaen

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk