Evli Lyhyt Yrityslaina

Lyhyisiin yrityslainoihin hajautetusti sijoittava korkorahasto

Arvo
20.10.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
15,432 -1,10 -0,70 0,28 1,16 2,14
Arvo
20.10.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
29,362 -1,10 -0,70 0,28 1,16 2,44
Arvo
20.10.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
103,301 -0,94 -0,50 0,48 - 0,87

Riski

3/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 2 vuotta

Hoitopalkkio

0,55 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa varoilleen vakaan, kilpailukykyisen tuottokehityksen
  • joka haluaa varoilleen perinteisiä rahamarkkinarahastoja ja pankkitalletuksia korkeamman tuoton
  • joka haluaa aktiivisen ja hyvin hajautetun korkovarallisuuden hoidon rahastomuodossa
  • joka haluaa sijoittaa varansa ilman korkeaa luottoriskiä
  • joka ei halua sitoa sijoitustaan ennalta määrättyyn määräaikaan
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoita

min. 1 000 €

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Lyhyt Yrityslaina on yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääsääntöisesti eurooppalaisten yritysten ja pankkien liikkeeseen laskemiin, lyhyen ja keskipitkän jäljellä olevan juoksuajan omaaviin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin sekä muihin korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin. Sijoitukset tehdään sekä ylemmän (Investment Grade) että alemman (High Yield) luottoluokituksen lainoihin. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan täysimääräisesti eikä rahastolle voi muodostua avointa valuuttariskiä.

Vastuullisuus

ESG-tekijät on integroitu rahaston sijoituspäätöksiin, ja rahasto noudaa Evlin yleistä poissulkemista. Rahaston sijoituksia monitoroidaan YK Global Compact -normirikkomusten ja ilmastoperiaatteiden osalta, ja rahaston sijoituskohteisiin vaikutetaan tai ne poissuljetaan, mikäli rikkomuksia havaitaan. Rahaston ESG-tunnusluvuista raportoidaan neljä kertaa vuodessa päivitettävällä rahastokohtaisella ESG-raportilla.

 

Salkkua hoitaa

Juhamatti Pukka

Juhamatti Pukka

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille vertailuindeksiä parempi tuotto.

Rahaston hajautusaste on korkea ja riskitaso maltillinen. Rahaston erityispiirteenä on korkean riskikorjatun tuoton hakeminen laajalla varojen hajautuksella toisistaan riippumattomiin korkoinstrumentteihin sekä aktiivisella sijoituspolitiikalla eri korkomarkkinoiden ja -instrumenttien välillä.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta.

Rahaston vaihtuvakorkoiset joukkolainasijoitukset ovat alttiita riskipreemion muutoksille, minkä seurauksena rahaston arvo voi heilahdella.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski.

Lyhyen koron rahastojen korkoriski on pieni, joten korkoriskin vaikutus rahaston arvon kehitykseen on pieni.

Rahastonhoitajan katsaus

30.09.2020

Syyskuu alkoi yrityslainamarkkinoilla vahvasti, jatkaen läpi kesän jatkunutta markkinan kiristymistä. Tunnelma muuttui kuitenkin kuun puolivälin jälkeen ensin osakemarkkinan hermoiluna mikä lopulta tarttui myös yrityslainoihin. Eritoten high yield -markkina oli paineessa viikon kestäneen heikkouden aikana. Ottaen huomioon markkinoiden hyvin vahvan vireen viime kuukausien aikana, ei hetkellinen heikkous ole kovin yllättävä vaan osa esillä pitämäämme toisen vuosipuoliskon perusskenaariota, jossa markkina kiristyy vuoden lopun aikana, mutta jona aikana koemme hetkellisiä korkeamman volatiliteetin jaksoja.

Rahastolle syyskuu oli ensimmäinen tuottomielessä negatiivinen kuukausi sitten maaliskuun koronapaniikin kokonaistuoton asetuttua -0.13 prosenttiin. Toimialoista parhaiten tuottivat Vähittäiskauppa ja Teknologia, heikoiten puolestaan Palvelut ja Terveydenhuolto. Uusemissiomarkkina oli vilkas ja lisäsimme salkkuun mm. Adidas 2024, Ford 2025, Ryanair 2025, ZFF 2025 ja Kion 2025 lainat.

Syyskuussa emme tehneet suuria muutoksia salkussa, sillä nykyinen crossover painotus toimii hyvin nykyisessä markkinaympäristössä. Vaikka markkina on toipunut maaliskuun pohjilta nopeasti, on lyhyissä yrityslainoissa vielä huomattavan paljon tiukkenemispotentiaalia. Samaan aikaan pitää muistaa koronapandemian arvaamattomuus ja sen vaikutus hinnoitteluun. Olemmekin edelleen korostetun valikoivia yhtiövalinnassa ja painotamme liikkeeseenlaskijoita, joilla on vahva tase.

Rahaston tuottotaso oli syyskuun lopussa 1.93% ja modifioitu duraatio 2.15.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Lyhyen maturiteetin yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 17.05.2004
Vertailuindeksi 3 kk Euribor
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 1,75 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 €