Evli Lyhyt Yrityslaina

Lyhyisiin yrityslainoihin hajautetusti sijoittava korkorahasto

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
15,067 -3,45 -2,77 -0,29 0,69 2,05
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
28,667 -3,45 -2,77 -0,29 0,69 2,37
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
100,794 -3,35 -2,57 -0,09 - 0,23

Riski

2/7

Morningstar

5/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 2 vuotta

Hoitopalkkio

0,55 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa varoilleen vakaan, kilpailukykyisen tuottokehityksen
  • joka haluaa varoilleen perinteisiä rahamarkkinarahastoja ja pankkitalletuksia korkeamman tuoton
  • joka haluaa aktiivisen ja hyvin hajautetun korkovarallisuuden hoidon rahastomuodossa
  • joka haluaa sijoittaa varansa ilman korkeaa luottoriskiä
  • joka ei halua sitoa sijoitustaan ennalta määrättyyn määräaikaan.

Sijoita

min. 1 000 €

Sijoitusrahasto Evli Lyhyt Yrityslaina on yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääsääntöisesti eurooppalaisten yritysten ja pankkien liikkeeseen laskemiin, lyhyen ja keskipitkän jäljellä olevan juoksuajan omaaviin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin sekä muihin korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin. Sijoitukset tehdään sekä ylemmän (Investment Grade) että alemman (High Yield) luottoluokituksen lainoihin. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan täysimääräisesti eikä rahastolle voi muodostua avointa valuuttariskiä.

 

Salkkua hoitaa

Juhamatti Pukka

Juhamatti Pukka

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille vertailuindeksiä parempi tuotto.

Rahaston hajautusaste on korkea ja riskitaso maltillinen. Rahaston erityispiirteenä on korkean riskikorjatun tuoton hakeminen laajalla varojen hajautuksella toisistaan riippumattomiin korkoinstrumentteihin sekä aktiivisella sijoituspolitiikalla eri korkomarkkinoiden ja -instrumenttien välillä.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta.

Rahaston vaihtuvakorkoiset joukkolainasijoitukset ovat alttiita riskipreemion muutoksille, minkä seurauksena rahaston arvo voi heilahdella.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski.

Lyhyen koron rahastojen korkoriski on pieni, joten korkoriskin vaikutus rahaston arvon kehitykseen on pieni.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

Markkinat jatkoivat toipumistaan toukokuussa, erityisesti kuun loppupuoliskon oltua  vahva. Kysyntä lyhyille yrityslainoille kasvoi voimakkaasti tuottoerojen ollessa edelleen poikkeuksellisen leveällä tasolla. Laaja lyhyiden yrityslainojen markkinan tuottoero leveni lähes 300 korkopistettä 450 korkopisteeseen maaliskuussa, josta markkina on toipunut noin 125 korkopistettä. Tähän asti käyrän lyhyt pää on toipunut laajaa pitkää markkinaa hitaammin, mutta toukokuussa markkina alkoi kiristä voimakkaasti kysynnän ollessa huomattavasti tarjontaa suurempaa.

Rahasto tuotti toukokuussa 0.79%. Edelleen parasta tuottoa tarjosivat toimialat, jotka kärsivät eniten maaliskuussa niin Liikenteen kuin Rahoituspalveluidenkin jatkaessa ripeää toipumistaan. Rahaston merkittävimmät toimenpiteet maaliskuun romahduksen aikana ja sen jälkeen ovat olleet painotus sektoreihin, jotka eivät kärsi merkittävästi (asuinkiinteistöyhtiöt) tai kärsivät markkinaa lievemmin koronapandemian vaikutuksista talouteen (pakkausmateriaali- ja telekommunikaatioyhtiöt) sekä korkean luottoluokituksen yhtiöiden määrän kasvattaminen salkussa (BBB+ ja paremmin luokitellut) hyödyntäen uusemissiomarkkinan poikkeuksellisen houkuttelevaa hinnoittelua näille korkean laadun yrityslainoille erityisesti toipumisen alkuvaiheessa.

Läpi alkuvuoden kriisin ja siitä toipumisen olemme pitäneet rahaston keskimääräisen luottolaadun ennallaan, heijastaen näkemystämme crossover-segmentin parhaasta pitkän aikavälin tuottopotentiaalista. Edelleen olemme kuitenkin varuillamme riskin suhteen, sillä koronapandemia on kaikkea muuta kuin ohi ja vasta kuluvan kvartaalin jälkeen näemme sen täyden vaikutuksen yhtiöiden tuloksiin.

Rahaston tuottotaso oli 2.87% ja modifioitu duraatio 2.32 toukokuun lopussa.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Lyhyen maturiteetin yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 17.05.2004
Vertailuindeksi 3 kk Euribor
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 1,75 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 €