Evli Lyhyt Yrityslaina

Lyhyisiin yrityslainoihin hajautetusti sijoittava korkorahasto

Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
15,393 -1,35 -1,09 0,26 1,09 2,14
Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
29,288 -1,35 -1,09 0,26 1,09 2,44
Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
103,024 -1,21 -0,90 0,46 - 0,81

Riski

2/7

Morningstar

3/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 2 vuotta

Hoitopalkkio

0,55 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa varoilleen vakaan, kilpailukykyisen tuottokehityksen
  • joka haluaa varoilleen perinteisiä rahamarkkinarahastoja ja pankkitalletuksia korkeamman tuoton
  • joka haluaa aktiivisen ja hyvin hajautetun korkovarallisuuden hoidon rahastomuodossa
  • joka haluaa sijoittaa varansa ilman korkeaa luottoriskiä
  • joka ei halua sitoa sijoitustaan ennalta määrättyyn määräaikaan.

Sijoita

min. 1 000 €

Sijoitusrahasto Evli Lyhyt Yrityslaina on yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääsääntöisesti eurooppalaisten yritysten ja pankkien liikkeeseen laskemiin, lyhyen ja keskipitkän jäljellä olevan juoksuajan omaaviin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin sekä muihin korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin. Sijoitukset tehdään sekä ylemmän (Investment Grade) että alemman (High Yield) luottoluokituksen lainoihin. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan täysimääräisesti eikä rahastolle voi muodostua avointa valuuttariskiä.

 

Salkkua hoitaa

Juhamatti Pukka

Juhamatti Pukka

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille vertailuindeksiä parempi tuotto.

Rahaston hajautusaste on korkea ja riskitaso maltillinen. Rahaston erityispiirteenä on korkean riskikorjatun tuoton hakeminen laajalla varojen hajautuksella toisistaan riippumattomiin korkoinstrumentteihin sekä aktiivisella sijoituspolitiikalla eri korkomarkkinoiden ja -instrumenttien välillä.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta.

Rahaston vaihtuvakorkoiset joukkolainasijoitukset ovat alttiita riskipreemion muutoksille, minkä seurauksena rahaston arvo voi heilahdella.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski.

Lyhyen koron rahastojen korkoriski on pieni, joten korkoriskin vaikutus rahaston arvon kehitykseen on pieni.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Tuottoerot jatkoivat tiukkenemistaan elokuussa sijoittajien etsiessä positiivista tuottoa yrityslainamarkkinoilta. Elokuu on perinteisesti erittäin hiljainen Euroopan lomaillessa ja tämäkään vuosi ei ollut poikkeus. Uusia lainoja tuli markkinoille niukalti ja jälkimarkkinalikviditeetti oli heikkoa.

Rahasto tuotti 1.05% elokuussa asettaen nettotuoton vuoden alusta -1.53 prosenttiin. Rahasto on toipunut voimakkaasti maaliskuun pohjilta, mutta silti valtaosa salkun lainoista on hinnoiteltu reilusti helmikuuta leveämmille tasoille tarjoten erittäin vahvan tuottopotentiaalin edelleen. Elokuussa toimialoista parhaiten tuottivat Rahoituspalvelut, Liikenne ja Palvelut. Kaikkien toimialojen saavuttaessa positiivisen tuoton vain Perusteollisuus erottui alituotolla muista toimialoista. Uusemissioaktiviteetin oltua lähes olematonta emme osallistuneet uusiin lainoihin. Salkkupainotuksissa ei myöskään tehty merkittäviä muutoksia pois lukien muutamia viime aikoina voimakkaasti tiukentuneita lainoja, joissa vähensimme hieman painoa.

Syyskuun alettua alkaa perinteisesti myös uusemissiomarkkina aktivoitua voimalla. Pitäen mielessä Q2 aikaisen emissiovyöryn IG markkinalla uskomme kokonaisaktiviteetin jäävän kevättä matalammaksi, mutta tarjoavan lukuisia mielenkiintoisia HY ja luokittelemattomia lainoja.

Rahaston tuottotaso oli 1.93% ja modifioitu duraatio 2.23 kuun lopussa.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Lyhyen maturiteetin yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 17.05.2004
Vertailuindeksi 3 kk Euribor
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 1,75 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 €