Evli Target Maturity Nordic Bond 2023

Pohjoismaisiin yrityslainoihin sijoittava määräaikainen rahasto

Arvo
17.02.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
101,563 0,83 - - - 1,56
Arvo
17.02.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
101,563 0,83 - - - 1,56
Arvo
17.02.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
101,718 0,86 - - - 1,76
Arvo
17.02.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
101,763 0,86 - - - 1,76
Arvo
17.02.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
101,883 0,88 - - - 1,88
Arvo
17.02.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
101,883 0,88 - - - 1,88

Riski

2/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

31.12.2023 saakka, jolloin rahaston määräaikainen sijoitusstrategia päättyy.

Hoitopalkkio

0,85 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa hyötyä pohjoismaisen yrityslainamarkkinan kilpailukykyisestä tuottokehityksestä
  • joka arvostaa pohjoismaista vakaata poliittista ja taloudellista toimintaympäristöä
  • joka haluaa hyödyntää Evlin osaamista pohjoismaisissa yrityslainoissa
  • joka haluaa hyödyntää rahaston ”osta ja pidä” -strategian helppoa ja tehokasta sijoitustapaa
  • joka arvostaa rahaston aktiivista lähestymistapaa vastuulliseen sijoittamiseen
  • joka on valmis sitoutumaan rahastoon 31.12.2023 saakka, jolloin rahaston määräaikainen sijoitusstrategia päättyy.

Sijoita

min. 1 000 €

Sijoitusrahasto Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 on pitkän koron yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pohjoismaisten yritysten, rahoituslaitosten ja muiden yhteisöjen liikkeeseen laskemiin lainoihin. Sijoituksia tehdään luottoluokiteltuihin investment grade- ja high yield -lainoihin sekä luottoluokittelemattomiin yrityslainoihin. Rahasto voi sijoittaa myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa.

Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evlin vastuullisen sijoittamisen linjauksia, minkä lisäksi rahasto poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: alkoholi, ase, tupakka, uhkapeli tai aikuisviihde. Lisäksi rahaston sijoituksista on poissuljettu fossiilisten polttoaineiden tuottajat ja kiistanalaisten aseiden valmistajat.

Rahaston sijoitusstrategia on määräaikainen ja se päätyy viimeistään 31.12.2023. Rahaston sijoitukset ovat lähtökohtaisesti passiivisia omistuksia.

 

Salkkua hoitaa

Jani Kurppa

Jani Kurppa

Juhamatti Pukka

Juhamatti Pukka

Tuottotavoite ja riskit

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä noin kolmen prosentin vuotuiseen tuottoon. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Rahaston tuotto-odotus ja riski ovat suuremmat kuin pelkästään valtionobligaatioihin sijoittavien rahastojen.

Rahasto ei edellytä sijoituskohteiden luottoluokitusta, minkä johdosta sijoituskohteisiin liittyy keskimääräinen tai korkea luottoriski. Yksittäisestä liikkeeseenlaskijasta syntyvää luottoriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeeseenlaskijoiden kesken.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta.

Luottoriskin kasvaessa salkun lainojen arvot laskevat ja päinvastoin. Varsinkin huonomman luottoluokituksen, nk. high yield -lainoihin liittyy merkittävä luottoriski.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Korkoriski kertoo rahaston arvon herkkyyden suhteessa korkotason muutokseen. Pitkän koron rahaston herkkyys korkotason muutokseen on selvästi suurempi kuin lyhyen koron rahaston. Rahaston arvonvaihtelu voi olla suurta, mikäli korkotasossa tapahtuu suuria muutoksia.

Rahastonhoitajan katsaus

31.01.2020

Vuosi alkoi vahvalla kysynnällä yrityslainoissa ja uudet emissiot olivat reilusti ylimerkittyjä. Kiinan koronavirusepidemia sai aikaan turvasatamakysyntää ja korot laskivat. Saksan 10-vuotinen korko päätyi -0.43% tasolle. Pohjoismaissa korkoerot säilyivät vakaina.

Rahaston tuotto jatkui vakaana tammikuussa +0.58%. Pohjoismaissa yrityslainojen kysyntä pysyi hyvänä. Rahasto on täyteen sijoitettu.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Pohjoismainen yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 06.05.2019
Vertailuindeksi

Ei virallista vertailuindeksiä

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 €