Evli Likvidi

Pohjoismaisiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin sijoittava lyhyen koron rahasto

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
17,883 -0,69 -0,52 0,04 0,27 0,88
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
25,090 -0,69 -0,52 0,04 0,27 2,33
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
100,374 -0,61 -0,37 - - 0,15

Riski

1/7

Morningstar

5/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 6 kuukautta

Hoitopalkkio

0,30 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka arvostaa vakaata tuottoa ja tasaista arvonkehitystä
  • joka etsii sijoitusvaihtoehtoa esimerkiksi epävakaassa markkinatilanteessa.

Sijoita

min. 1 000 €

Sijoitusrahasto Evli Likvidi on lyhyen koron korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pohjoismaisiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin ja muihin korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin.

Sijoituspäätökset perustuvat kotimaisen ja kansainvälisen talouden ja korkomarkkinoiden aktiiviseen seurantaan ja tutkimukseen. Analyysin perusteella muodostetaan korkonäkemys, joka ohjaa sijoitusten painopistettä eri aikoina juoksuajaltaan ja korkoriskiltään optimaalisiin sijoituksiin.

 

Salkkua hoitaa

Juhana Heikkila

Juhana Heikkilä

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille vertailuindeksiä parempi tuotto.

Kaikki rahaston sijoitukset tehdään valuuttariskittömiin euromääräisiin kohteisiin.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta.

Rahaston vaihtuvakorkoiset joukkolainasijoitukset ovat jonkin verran alttiita riskipreemion muutoksille, minkä seurauksena rahaston arvo voi heilahdella.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski.

Lyhyen koron rahastojen korkoriski on pieni, joten korkoriskin vaikutus rahaston arvon kehitykseen on pieni. Rahaston yön yli korkoriski saa olla maksimissaan 12 kuukautta, valtaosan ajasta se on 1-6 kuukautta.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

Kuun teemana oli paluu arkeen. Markkina kääntyi varsin nopeasti takaisin ostolaidalle rahastolunastusten päätyttyä, jopa odotettua nopeammin. Likvidiin ehdittiin silti ostaa hyvä määrä hieman pidempiä lainoja varmistamaan myös ensi vuoden tuottoja. Etenkin ruotsalaisten ja osin tanskalaisten liikkeellelaskijoiden osuus on kasvanut. Ruotsin osuus salkusta on noussut ensimmäistä kertaa Suomen osuutta suuremmaksi. Pankkien hintanoteeraukset Blommalla ovat vielä hakusessa, mikä osaltaan vaikettaa jälkimarkkinan hinnanmuodostusta. Uudet emissiot menevät hyvin kaupaksi, eikä ihme kun uutta keskuspankkirahaa suolletaan vimmatusti valtioille ja pankeille. Onneksi yrityksillekin tihkuu edes rippeiltä.

Likvidin tuotto oli toukokuussa 0,54% (NoF), 3kk euribor indeksi -0,01%. Tällainen tuoton volatiliteetti ei ole tavoiteltava tila rahastolle, mutta tässä ympäristössä sitä ei pysty välttämään. Näkymät ovat kohtuullisen positiiviset. Isossa kuvassa kannattaa muistaa, että Saksan toipuminen asettaa tahdin muun Euroopan toipumiselle. 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Euroalueen lyhyen koron rahasto
Toiminta alkanut 31.01.1996
Vertailuindeksi 3 kk Euribor
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 0,25 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 €