Evli Likvidi

Pohjoismaisiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin sijoittava lyhyen koron rahasto

Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
17,995 -0,07 0,05 0,23 0,38 0,92
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
25,246 -0,07 0,05 0,23 0,38 2,33
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
101,034 0,04 0,20 - - 0,39

Riski

1/7

Morningstar

5/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 6 kuukautta

Hoitopalkkio

0,30 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka arvostaa vakaata tuottoa ja tasaista arvonkehitystä
  • joka etsii sijoitusvaihtoehtoa esimerkiksi epävakaassa markkinatilanteessa.

Sijoita

min. 1 000 €

Sijoitusrahasto Evli Likvidi on lyhyen koron korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pohjoismaisiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin ja muihin korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin.

Sijoituspäätökset perustuvat kotimaisen ja kansainvälisen talouden ja korkomarkkinoiden aktiiviseen seurantaan ja tutkimukseen. Analyysin perusteella muodostetaan korkonäkemys, joka ohjaa sijoitusten painopistettä eri aikoina juoksuajaltaan ja korkoriskiltään optimaalisiin sijoituksiin.

 

Salkkua hoitaa

Juhana Heikkila

Juhana Heikkilä

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille vertailuindeksiä parempi tuotto.

Kaikki rahaston sijoitukset tehdään valuuttariskittömiin euromääräisiin kohteisiin.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta.

Rahaston vaihtuvakorkoiset joukkolainasijoitukset ovat jonkin verran alttiita riskipreemion muutoksille, minkä seurauksena rahaston arvo voi heilahdella.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski.

Lyhyen koron rahastojen korkoriski on pieni, joten korkoriskin vaikutus rahaston arvon kehitykseen on pieni. Rahaston yön yli korkoriski saa olla maksimissaan 12 kuukautta, valtaosan ajasta se on 1-6 kuukautta.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Euriborit ovat takaisin ennätysalhaisilla tasoilla. Rahaa on aivan liikaa tarjolla kaikille luottokelpoisille tahoille. Ruotsin keskuspankki ilmoitti aloittavansa yrityslainaostot kuun puolessa välissä, mikä entisestään lisää kysyntää. On vaikea nähdä, miksi aloittavat nyt. Eikö järkevämpää olisi luoda valmiusohjelma tulevaisuuden tarpeita varten, koska epäjatkuvuuskohtia tulee markkinaan satunnaisesti ja varsin harvakseltaan. Nykyinen valtava ylimääräinen rahamäärä tosin lisää näiden tapahtumien riskiä, koska arvostustasot ovat karanneet käsistä.                                                                                                                                                                                 

Likvidi tuotti elokuussa 0,35% (NoF), 3kk euribor indeksi liukui -0.04%. Rahastoa on siivittänyt ostot keväällä, jolloin pidempiä papereita sai halvalla, jos löytyi rohkeutta. Tuottojen kulmakertoimen pitäisi alkaa pikkuhiljaa maltillistumaan hintojen noustua rajusti viime kuukausina. Sijoittajien näkökulmasta hyvät vaihtoehdot on jälleen vähissä.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Euroalueen lyhyen koron rahasto
Toiminta alkanut 31.01.1996
Vertailuindeksi 3 kk Euribor
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 0,25 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 €