Evli Investment Grade Yrityslaina

Eurooppalaisiin korkean luottoluokituksen yrityslainoihin sijoittava pitkän koron rahasto

Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
102,748 0,82 0,63 1,62 2,55 4,03
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
215,314 0,82 0,63 1,62 2,55 4,03
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
107,566 1,07 0,99 2,00 - 2,21

Riski

3/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 3 vuotta

Hoitopalkkio

0,75 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa nostaa korkosijoitustensa tuottoa hyvin maltillisella lisäriskillä
  • joka haluaa hyödyntää Evlin kokemusta eurooppalaisista yrityslainamarkkinoista.

Sijoita

min. 1 000 €

Sijoitusrahasto Evli Investment Grade Yrityslaina on pitkän koron yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin. Sijoitusten painopiste on korkeamman luottoluokituksen (Investment Grade) lainoissa, ja keskimääräinen luokitus on vähintään Baa3/BBB-. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös vaihtovelkakirjoihin ja muihin vieraan pääoman ehtoisiin instrumentteihin.

Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evlin vastuullisen sijoittamisen linjauksia. Rahasto sulkee pois sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden ja tupakan valmistajien lisäksi alkoholin, uhkapelin, aikuisviihteen, aseiden ja fossiilisten polttoaineiden (louhiminen, kaivaminen ja poraaminen) valmistajat.

 

Salkkua hoitaa

Jani Kurppa

Jani Kurppa

Tuottotavoite ja riskit

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempaan tuottoon. Rahaston tuotto-odotus ja riski ovat suuremmat kuin pelkästään valtionobligaatioihin sijoittavien rahastojen.

Rahastolla on mahdollisuus hyödyntää yleistä korkonäkemystä säätelemällä korkosijoitusten efektiivistä juoksuaikaa +/- 3 vuotta vertailuindeksin efektiiviseen juoksuaikaan nähden.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski.

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Rahaston korkoherkkyys on suurempi kuin lyhyen koron rahastojen, mutta vastaavasti pienempi kuin pelkästään valtionlainoihin sijoittavien korkorahastojen. Rahaston arvonvaihtelu voi olla suurta, mikäli korkotasossa tapahtuu suuria muutoksia.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Yrityslainamarkkinat jatkoivat vahvoina elokuussa. EKP jatkaa ostojaan, ja muidenkin sijoittajien rahavirta on ollut positiivinen. Yritysten Q2 raportit ovat olleet hieman odotettua parempia. Kesälomakauden takia uusien emissioiden tarjonta oli edelleen hyvin pientä. Saksan 10-vuotinen korko nousi hieman ja päätyi -0.40% tasolle. Hyvän luottoluokituksen lainoissa korkoerot kapenivat noin 14 korkopistettä.

Rahaston kuukausituotto oli positiivinen +0,35%, ja parempi kuin vertailuindeksin tuotto. Rahastosalkussa ei ole öljyntuottajia, vähittäiskaupan tai matkailualan yhtiöitä, jotka suoraan olisivat kriisin suurimpia kärsijöitä. Kriisin aikana olemme lisänneet vakaiden yhtiöiden pääomalainoja uusilla halventuneilla tasoilla ja toisaalta olemme ostaneet EKP kelpoisia pitkiä lainoja uusista emissioista. Rahaston duraatio oli lähes neutraali 5 vuotta, ja korkotaso 1.2%. . 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Eurooppalainen yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 07.05.2001
Vertailuindeksi

ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index 80 %, ICE BofAML EMU Financial Corporate Index 20 %

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 €