Evli High Yield Yrityslaina

Eurooppalaisiin alhaisen luottoluokituksen yrityslainoihin sijoittava pitkän koron rahasto

Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
134,639 -5,50 -4,68 -0,60 2,64 5,45
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
282,195 -5,50 -4,68 -0,60 2,64 5,45
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
105,450 -5,19 -4,25 -0,16 - 1,45

Riski

3/7

Morningstar

3/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 4 vuotta

Hoitopalkkio

0,95 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa nostaa korkosijoitustensa tuottoa
  • joka haluaa parantaa obligaatiosalkkunsa hajautusta
  • joka haluaa hyödyntää Evlin kokemusta eurooppalaisista yrityslainamarkkinoista.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli High Yield Yrityslaina on pitkän koron yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisten yritysten ja pankkien liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin.

Sijoitusten painopiste on alemman luottoluokituksen (High Yield) lainoissa, ja sijoituskohteiden luottoluokitus on keskimäärin korkeintaan BB+. Lisäksi enintään 20 % rahaston varoista voidaan sijoittaa kohteisiin, joilla ei ole virallista luottoluokitusta.

 

Salkkua hoitaa

Mikael Lundstrom

Mikael Lundström

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään varoille saamaan pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempi tuotto. Rahaston tuotto-odotus ja riski ovat suuremmat kuin pelkästään valtionobligaatioihin tai Investment Grade -luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavien rahastojen.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta.

Rahaston sijoituksiin liittyy merkittävä luottoriski. Luottoriskin kasvaessa salkun lainojen arvot laskevat ja päinvastoin.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski.

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Rahaston korkoherkkyys on suurempi kuin lyhyen koron rahastojen, mutta vastaavasti pienempi kuin pelkästään valtionlainoihin sijoittavien korkorahastojen.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Yrityslainamarkkinat jatkoivat vahvoina elokuussa. EKP jatkaa yrityslainojen ostojaan ja muidenkin sijoittajien rahavirta on ollut positiivinen. Yritysten Q2-raportit ovat olleet hieman odotettua parempia. High yield -lainojen tuottoero tiukkeni 37 korkopistettä.

Rahaston tuotto heinäkuussa oli +1.68%, joka oli parempi kuin vertailuindeksin tuotto +1.41%. Elokuussa lainavalinta toimi erittäin hyvin ja sekä BB ja B -luokitellut lainat tuottivat paremmin kuin markkina. Rahastossa parhaiten tuotti rahoituspalveluiden ja pankkien lainat. Kesälomakauden takia uusien emissioiden tarjonta oli edelleen hyvin pientä. Yrityslainojen tuottoerot ovat nyt pitkän aikavälin keskiarvossa. Uskomme että keskuspankin yrityslainaostot kuitenkin ajavat markkinan tiukemmalle seuraavan vuoden aikana. Syksystä voi kuitenkin tulla vähän heiluvampi, koronatartunnat ovat Euroopassa nousussa ja yrityksien tulokset voivat reagoida kevään kriisiin viiveellä.

Rahaston tuottotaso on 4.82 % ja modifioitu duraatio 3.55.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Eurooppalainen yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 14.03.2001
Vertailuindeksi

ICE BofAML European Currency Developed Markets High Yield Constrained Index

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk