Evli High Yield Yrityslaina

Eurooppalaisiin alhaisen luottoluokituksen yrityslainoihin sijoittava pitkän koron rahasto

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
131,269 -7,86 -6,66 -0,96 2,01 5,38
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
275,132 -7,86 -6,66 -0,96 2,01 5,38
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
102,707 -7,65 -6,23 -0,52 - 0,77

Riski

3/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 4 vuotta

Hoitopalkkio

0,95 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa nostaa korkosijoitustensa tuottoa
  • joka haluaa parantaa obligaatiosalkkunsa hajautusta
  • joka haluaa hyödyntää Evlin kokemusta eurooppalaisista yrityslainamarkkinoista.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli High Yield Yrityslaina on pitkän koron yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisten yritysten ja pankkien liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin.

Sijoitusten painopiste on alemman luottoluokituksen (High Yield) lainoissa, ja sijoituskohteiden luottoluokitus on keskimäärin korkeintaan BB+. Lisäksi enintään 20 % rahaston varoista voidaan sijoittaa kohteisiin, joilla ei ole virallista luottoluokitusta.

 

Salkkua hoitaa

Mikael Lundstrom

Mikael Lundström

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään varoille saamaan pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempi tuotto. Rahaston tuotto-odotus ja riski ovat suuremmat kuin pelkästään valtionobligaatioihin tai Investment Grade -luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavien rahastojen.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta.

Rahaston sijoituksiin liittyy merkittävä luottoriski. Luottoriskin kasvaessa salkun lainojen arvot laskevat ja päinvastoin.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski.

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Rahaston korkoherkkyys on suurempi kuin lyhyen koron rahastojen, mutta vastaavasti pienempi kuin pelkästään valtionlainoihin sijoittavien korkorahastojen.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

Toukokuussa yrityslainamarkkinat jatkoivat toipumista maaliskuun pudotuksesta. Yhteiskunnat alkoivat avautua korkokriisin jäljiltä ja fiskaali- ja rahapolitiikan elvytykset pääsivät vauhtiin. Hyvän luottoluokituksen lainoissa korkoerot kapenivat noin 17 korkopistettä, mutta ovat edelleen reilusti normaalia leveämmällä. High Yield -lainat tuottivat vielä paremmin tuottoerojen kaventuessa 67 korkopistettä.

Rahaston tuotto toukokuussa oli korkea, +2.28% korkoerojen kaventumisen johdosta. Tuotto oli vähän indeksiä heikompi yrityslainavalintojen kautta. Meidän BB-lainat tuottivat hyvin, mutta B-lainat indeksiä heikommin. Ostimme uusia lainoja emissioista ja kasvatimme meidän painoa telekommunikaatiossa. Kriisin aikana kevensimme helmi- ja maaliskuussa pankkien pääomalainoja sekä CCC- lainoja. Olemme huhti- ja toukokuussa lisänneet telekommunikaation ja terveyspalvelujen painoa salkussa sekä ostaneet yrityksiä, joiden kassalikviditeetti on hyvällä tasolla. Markkinan nykyiset tuottotasot ovat houkuttelevia ja uskomme seuraavien kolmen vuoden olevan hyviä High Yield -markkinalle.

Rahaston tuottotaso on 6.20% ja modifioitu duraatio 3.61.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Eurooppalainen yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 14.03.2001
Vertailuindeksi

ICE BofAML European Currency Developed Markets High Yield Constrained Index

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk