Evli Green Corporate Bond

Eurooppalaisiin vihreisiin yrityslainoihin sijoittava pitkän koron rahasto

Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
99,540 - - - - -0,46
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
99,540 - - - - -0,46
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
99,574 - - - - -0,43

Riski

2/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 3 vuotta

Hoitopalkkio

0,75 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa nostaa korkosijoitustensa tuottoa maltillisella riskillä
  • joka haluaa sijoituksillaan tukea ympäristön kannalta hyödyllisiä hankkeita ja edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista
  • joka haluaa hyödyntää Evlin kokemusta eurooppalaisista yrityslainamarkkinoista.

 


Sijoita

min. 1 000 €

Sijoitusrahasto Evli Green Corporate Bond on pitkän koron yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisten yritysten ja pankkien liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin. Tavoitteena on tehdä sijoitukset kohteisiin, joiden odotetaan vastuullisuusanalyysin perusteella vaikuttavan positiivisesti ympäristöön tai yhteiskuntaan taikka YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi vihreät joukkovelkakirjalainat (nk. green bonds). Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evlin vastuullisen sijoittamisen linjauksia. Rahasto sulkee pois sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden ja tupakan valmistajien lisäksi alkoholin, uhkapelien, aikuisviihteen, aseiden ja fossiilisten polttoaineiden (louhiminen, kaivaminen ja poraaminen) valmistajat.

Sijoitukset tehdään sekä ylemmän (Investment Grade) että alemman (High Yield) luottoluokituksen lainoihin. Sijoitusten luottoluokitus on keskimäärin vähintään BBB- tai vastaavaa riskitasoa oleva luokitus. Lisäksi enintään 20 % rahaston varoista voidaan sijoittaa kohteisiin, joilla ei ole virallista luottoluokitusta. 

 

Salkkua hoitaa

Juhamatti Pukka

Juhamatti Pukka

Noora Lakkonen

Tuottotavoite ja riskit

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempaan tuottoon. Rahaston tuotto-odotus ja riski ovat suuremmat kuin pelkästään valtionobligaatioihin sijoittavien rahastojen. Yksittäisestä liikkeeseenlaskijasta syntyvää luottoriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeeseenlaskijoiden kesken. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika (duraatio) voi olla ± 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta. Luottoriskin kasvaessa salkun lainojen arvot laskevat ja päinvastoin. Varsinkin huonomman luottoluokituksen, nk. High Yield -lainoihin liittyy merkittävä luottoriski.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Korkoriski kertoo rahaston arvon herkkyyden suhteessa korkotason muutokseen. Pitkän koron rahaston herkkyys korkotason muutokseen on selvästi suurempi kuin lyhyen koron rahaston. Rahaston arvonvaihtelu voi olla suurta, mikäli korkotasossa tapahtuu suuria muutoksia.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Rahasto aloitti toimintansa 17.8. ja ensimmäistä kuuta sävytti salkun rakentaminen hyvin matalan aktiviteetin elokuisessa markkinassa. Onnistuimme kuitenkin suunnitelmamme mukaisesti nostamaan sijoitusasteen yli 85 prosentin asteittaisilla ostoilla. Jälkimarkkinoilta ostaminen on kuitenkin hankalaa vihreiden lainojen ollessa erittäin tiukkaan pidettyjä ja harvoin tarjolla, joten tavoittelemme loppukäteisen käyttöä syyskuussa piristyvällä uusemissiomarkkinalla.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Eurooppalainen yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 17.08.2020
Vertailuindeksi

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 €