Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina

Kehittyville markkinoille sekä alhaisen- että korkean luottoluokituksen yrityslainoihin sijoittava pitkän koron rahasto

Arvo
21.10.2019
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
92,904 6,14 5,73 0,85 1,76 2,36
Arvo
21.10.2019
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
115,130 6,14 5,73 0,85 1,76 2,36
Arvo
21.10.2019
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
102,591 6,52 6,20 - - -

Riski

3/7

Morningstar

2/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 4 vuotta

Hoitopalkkio

1 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • sijoittajalle, joka haluaa hyötyä kehittyvien talouksien kasvumahdollisuuksista
  • sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varojaan yrityslainamarkkinoille valtionobligaatioita paremmalla tuotolla.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina on yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa kehittyvillä markkinoilla toimivien yritysten tai rahalaitosten liikkeeseen laskemiin, pääasiassa USD- tai euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoitukset tehdään sekä ylemmän (Investment Grade) että alemman (High Yield) luottoluokituksen lainoihin. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus on vähintään B- tai vastaavaa riskitasoa oleva luokitus.

Rahaston maantieteellinen sijoitusalue kattaa kehittyvät maat Aasiassa, Afrikassa, Itä-Euroopassa, Lähi-idässä ja Latinalaisessa Amerikassa. Rahasto suojaa muihin kuin euromääräisiin sijoituksiin liittyvän valuuttariskin.

 

Salkkua hoitaa

Juha Mäntykorpi

Tuottotavoite ja riskit

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempaan tuottoon. Rahaston tuotto-odotus ja riski ovat suuremmat kuin pelkästään kehittyneiden markkinoiden valtionobligaatioihin sijoittavien rahastojen. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika (duraatio) on tyypillisesti 3-7 vuotta.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta. Luottoriskin kasvaessa salkun lainojen arvot laskevat ja päinvastoin. Varsinkin huonomman luottoluokituksen, nk. High Yield -lainoihin liittyy merkittävä luottoriski.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Korkoriski kertoo rahaston arvon herkkyyden suhteessa korkotason muutokseen. Pitkän koron rahaston herkkyys korkotason muutokseen on selvästi suurempi kuin lyhyen koron rahaston. Rahaston arvonvaihtelu voi olla suurta, mikäli korkotasossa tapahtuu suuria muutoksia.

Rahastonhoitajan katsaus

30.09.2019

Syyskuu oli tapahtumarikas sekä osittain ailahteleva kuukausi kehittyville markkinoille. Kuukausi tarjosi sijoittajalle kuitenkin positiivismerkkisen tuoton. Yhdysvaltain korot tekivät voimakkaan tarkistusliikkeen ylöspäin kuun alkupuolella, mikä loi painetta taalamääräiselle lainamarkkinalle. Kuun loppupuolella suunta markkinakoroissa oli kuitenkin maltillisesti alaspäin. Kuun puolessa välissä Saudi-Arabian öljyntuotantolaitokset joutuivat lennokkihyökkäyksen kohteeksi. Isku sai öljynhinnan jyrkkään nousuun, mikä kuitenkin taittui jälleen kohti kuun loppua. Riskialttiimmat lainat tuottivat syyskuussa parhaiten, mikä näkyi Argentiinalaisten ja Turkkilaisten lainojen hyvinä tuottoina. Lääkeyhtiö Teva Pharmaceutical puolestaan ajoi koko Israelin tuottoa pakkaselle ja Saudi-Arabia kärsi Lähi-Idän kohonneista jännitteistä.

Rahaston tuotto oli viime kuussa 0,15 % ja vertailuindeksin 0,41 %. Yhtiövalinnat Meksikossa, Brasiliassa ja Indonesiassa toimivat vertailuindeksiä paremmin syyskuussa. Toisaalta, sekä Argentiinan että Etelä-Afrikan sijoitukset jäivät vertailuindeksistä. Epävarmuus liittyen Argentiinan presidentinvaaleihin jatkunee ja luo painetta maan lainoille. Presidentinvaalit pidetään Argentiinassa lokakuun lopulla. Lokakuun alussa kiinalaiset puolestaan pitävät Golden Week -pyhänsä, mikä jossain määrin rauhoittanee koko kehittyvien markkinoiden pääomamarkkinatoimintoja.

Rahaston duraatiota kasvatettiin kuun aikana pidempiaikaisia sijoituksia lisäämällä. Rahaston duraatio oli kuun lopussa 4,81, mikä on neutraali taso vertailuindeksiin suhteutettuna.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kehittyvien markkinoiden yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 10.10.2013
Vertailuindeksi J.P Morgan CEMBI Broad Diversified EUR-hedged
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk