Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina

Kehittyville markkinoille sekä alhaisen- että korkean luottoluokituksen yrityslainoihin sijoittava pitkän koron rahasto

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
89,986 -1,35 0,32 0,49 1,40 2,09
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
114,975 -1,35 0,32 0,49 1,40 2,09
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
102,779 -1,13 0,77 0,91 - 0,88

Riski

3/7

Morningstar

3/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 4 vuotta

Hoitopalkkio

1 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • sijoittajalle, joka haluaa hyötyä kehittyvien talouksien kasvumahdollisuuksista
  • sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varojaan yrityslainamarkkinoille valtionobligaatioita paremmalla tuotolla.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina on yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa kehittyvillä markkinoilla toimivien yritysten tai rahalaitosten liikkeeseen laskemiin, pääasiassa USD- tai euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoitukset tehdään sekä ylemmän (Investment Grade) että alemman (High Yield) luottoluokituksen lainoihin. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus on vähintään B- tai vastaavaa riskitasoa oleva luokitus.

Rahaston maantieteellinen sijoitusalue kattaa kehittyvät maat Aasiassa, Afrikassa, Itä-Euroopassa, Lähi-idässä ja Latinalaisessa Amerikassa. Rahasto suojaa muihin kuin euromääräisiin sijoituksiin liittyvän valuuttariskin.

 

Salkkua hoitaa

Juha Mäntykorpi

Tuottotavoite ja riskit

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempaan tuottoon. Rahaston tuotto-odotus ja riski ovat suuremmat kuin pelkästään kehittyneiden markkinoiden valtionobligaatioihin sijoittavien rahastojen. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika (duraatio) on tyypillisesti 3-7 vuotta.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta. Luottoriskin kasvaessa salkun lainojen arvot laskevat ja päinvastoin. Varsinkin huonomman luottoluokituksen, nk. High Yield -lainoihin liittyy merkittävä luottoriski.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Korkoriski kertoo rahaston arvon herkkyyden suhteessa korkotason muutokseen. Pitkän koron rahaston herkkyys korkotason muutokseen on selvästi suurempi kuin lyhyen koron rahaston. Rahaston arvonvaihtelu voi olla suurta, mikäli korkotasossa tapahtuu suuria muutoksia.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

Kehittyvien markkinoiden yrityslainojen vahva elpyminen jatkui toukokuussa jo toista kuukautta. Markkinaa tukee poikkeuksellisen vahva raha- ja talouspoliittinen elvytys eritoten länsimaisten, mutta myös kehittyvien markkinoiden, keskuspankkien ja valtioiden toimesta. Markkinasentimentti säilyi poikkeuksellisen vahvana, vaikka huolet koronaviruksesta jatkuvat ja pandemian vaikutukset yhtiöiden tuloksiin nähdään vasta toisen kvartaalin tuloksista.

Rahaston tuotto oli viime kuussa 5,28 % ja vertailuindeksin 3,81 %. Parhaiten kuun aikana tuottivat heikommin luottoluokitellut (high yield) lainat, mikä myös selittää pitkälti rahaston ylituoton vertailuindeksiin nähden. Maantieteellisesti katsottuna rahasto voitti vertailuindeksin lähes kaikilla alueilla. Sektoreista öljysektori sekä kuljetusala tuottivat absoluuttisesti suurimmat ylituotot. Rahaston duraatio oli kuun lopussa 5,45, mikä on hieman vertailuindeksiä korkeampi taso.

Merkittävimmät muutokset, joita rahaston koostumukseen on tehty pandemian aikana ovat seuraavat. Sijoituksia öljysektoriin on lisätty kriisin aikana, kun kriisiin tultaessa sektori oli alipainossa. Sijoituksia heikomman luottoluokituksen yhtiöihin on valikoiden lisätty lähinnä jälkimarkkinalta. Paremmin luottoluokiteltujen (investment grade) yhtiöiden lainoihin taas on sijoitettu pääosin uusien liikkeeseenlaskujen kautta. Rahaston duraatiota on nostettu maltillisesti.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kehittyvien markkinoiden yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 10.10.2013
Vertailuindeksi J.P Morgan CEMBI Broad Diversified EUR-hedged
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk