Evli Yrityslaina

Eurooppalaisiin sekä alhaisen- että korkean luottoluokituksen yrityslainoihin sijoittava pitkän koron rahasto

Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
112,827 -0,12 0,08 1,28 2,70 4,60
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
257,343 -0,12 0,08 1,28 2,70 4,60
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
97,429 0,17 0,48 1,68 - 0,44
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
106,611 0,17 0,48 1,68 - 1,94

Riski

2/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 3 vuotta

Hoitopalkkio

0,85 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa hajauttaa varojaan yrityslainamarkkinoille valtionobligaatioita paremmalla tuotolla
  • joka haluaa varoilleen ammattimaista ja kokonaisvaltaista omaisuudenhoitoa.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Yrityslaina on pitkän koron yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös OECD:hen kuuluvien valtioiden tai ei-eurooppalaisten yritysten, joiden kotipaikka on OECD:n jäsenvaltiossa, liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoitukset tehdään sekä ylemmän (Investment Grade) että alemman (High Yield) luottoluokituksen lainoihin, ja keskimääräinen luottoluokitus on vähintään BBB- tai vastaavaa riskitasoa oleva luottokelpoisuusluokitus. Neutraalissa markkinatilanteessa rahaston tavoitteena on sijoittaa varoistaan 75 % Investment Grade -lainoihin ja 25 % High Yield -lainoihin. Mikäli rahasto sijoittaa muihin kuin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin, suojataan valuuttakurssiriskiä valuuttajohdannaisilla.

Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evlin vastuullisen sijoittamisen linjauksia. Rahasto sulkee pois sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden ja tupakan valmistajien lisäksi alkoholin, uhkapelin, aikuisviihteen, aseiden ja fossiilisten polttoaineiden (louhiminen, kaivaminen ja poraaminen) valmistajat.

 

 

Salkkua hoitaa

Mikael Lundstrom

Mikael Lundström

Jani Kurppa

Jani Kurppa

Tuottotavoite ja riskit

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempaan tuottoon. Rahaston tuotto-odotus ja riski ovat suuremmat kuin pelkästään valtionobligaatioihin sijoittavien rahastojen.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika (duraatio) voi olla ± 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Rahaston sijoituksissa yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottotappioriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeellelaskijoiden kesken. Sijoittajien vaatima riskipreemio (luottomarginaali) vaihtelee lainojen juoksuaikana markkinaolosuhteiden ja liikkeellelaskijakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta. Luottoriskin kasvaessa salkun lainojen arvot laskevat ja päinvastoin. Varsinkin huonomman luottoluokituksen, nk. High Yield -lainoihin liittyy merkittävä luottoriski.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski.

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Korkoriski kertoo rahaston arvon herkkyyden suhteessa korkotason muutokseen. Pitkän koron rahaston herkkyys korkotason muutokseen on selvästi suurempi kuin lyhyen koron rahaston. Rahaston arvonvaihtelu voi olla suurta, mikäli korkotasossa tapahtuu suuria muutoksia.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Yrityslainamarkkinat jatkoivat vahvoina elokuussa. EKP jatkaa yrityslainojen ostojaan ja muidenkin sijoittajien rahavirta on ollut positiivinen. Yritysten Q2 raportit ovat olleet hieman odotettua parempia. Saksan 10-vuotinen korko nousi hieman ja päätyi -0.40% tasolle. Hyvän luottoluokituksen lainoissa korkoerot kapenivat noin 14 korkopistettä ja high yield -lainoissa 37 korkopistettä.

Rahaston tuotto heinäkuussa oli +0.82% joka oli selkeäsi parempi kuin vertailuindeksin tuotto +0.42%. Vuoden alusta rahaston tuotto on lähes takaisin lähtötasolla, tuoton ollessa -0,20%. Elokuussa lainavalinta toimi erittäin hyvin ja sekä investment grade että high yield -lainat tuottivat paremmin kuin markkina. Kesälomakauden takia uusien emissioiden tarjonta oli edelleen hyvin pientä ja osallistuimme ainoastaan kahteen uuteen emissioon; Vodafoneen ja Sampoon. Yrityslainojen tuottoerot ovat nyt pitkän aikavälin keskiarvossa. Uskomme että keskuspankin yrityslainaostot kuitenkin ajavat markkinan tiukemmalle seuraavan vuoden aikana. Syksystä voi kuitenkin tulla vähän heiluvampi, koronatartunnat ovat Euroopassa nousussa ja yrityksien tulokset voivat reagoida kevään kriisiin viiveellä.

Rahaston tuottotaso on 2.02% ja modifioitu duraatio 4.36.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Eurooppalainen yrityslainarahasto
Toiminta alkanut 14.09.1999
Vertailuindeksi

ICE BofAML EMU Corporate Index 75%, ICE BofAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index 25 %.

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk