Evli Vuokratuotto

Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto

Arvo
31.03.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
106,774 0,02 4,81 - - 7,01

Riski

4/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 5 vuotta

Hallinnointipalkkio

1,60 % p.a.

+ tuottosidonnainen palkkio 15 % siitä osasta kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7 % vuosittaisen vertailutuoton.


Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

• joka haluaa vaivattomasti sijoittaa suoriin kiinteistöihin
• joka haluaa hajauttaa asuntosijoituksiaan liikekiinteistöihin 
• joka tavoittelee pitkällä aikavälillä hyvää riskikorjattua tuottoa ja kassavirtaa
• joka hyväksyy kiinteistösijoitusten mahdollisesti heikon likviditeetin
• joka hyväksyy luoton käytön rahaston sijoitustoiminnassa.


Ota yhteyttä sijoittajapalveluun

min. 10 000 €

Sijoituspolitiikka

Erikoissijoitusrahasto Evli Vuokratuotto on kiinteistörahasto, joka sijoittaa varansa Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin. Rahaston kiinteistökohteiden käyttötarkoituksia voivat olla mm. liiketilat, kaupalliset kiinteistöt, toimistot, majoitustoiminta, palvelutoiminta ja teollisuus.

Rahasto on tuottorahasto, joka jakaa vuotuisesta toteutuneesta tuloksestaan vähintään 75 % osuudenomistajille. Rahaston toteutunut tulos muodostuu yleensä pääasiassa vuokratuloista. Rahaston tuottoon ja arvoon vaikuttavat olennaisesti vuokratuottojen kehitys sekä rahaston omistamien kiinteistöjen vuokrausaste. Yksittäisten sijoituskohteiden arvonmuutoksilla on myös olennainen vaikutus rahaston tuottoon ja arvoon. Rahasto voi ottaa sijoitustoimintaa ja omaisuuden hoitamista varten luottoa määrän, joka vastaa enintään puolta (1/2) rahaston kokonaisvaroista.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio: 0 %

Hallinnointipalkkio:
Kiinteä hallinointipalkkio 1,60 % p.a. + tuottosidonnainen hallinnointipalkkio 15 % siitä osasta Rahaston kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7 % vuosittaisen vertailutuoton.

Lunastuspalkkio (maksetaan Rahastolle omistusaikaan perustuen):
< 2 vuotta, 5 %
2-5 vuotta, 3 %
> 5 vuotta, 0 %

Rahastoon voi tehdä merkintöjä lähtökohtaisesti jokaisen vuosineljänneksen viimeisenä pankkipäivänä, ja rahasto-osuuksia voi lunastaa lähtökohtaisesti kaksi kertaa vuodessa. Ole yhteydessä Sijoittajapalveluun halutessasi merkitä rahastoa.

 

Salkkua hoitaa

Heidi Launo

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston tavoitteena on hyvä riskituottosuhde ja vahva kassavirta.

Rahastonhoitajan katsaus

31.03.2020

 

Ensimmäinen kvartaalin aikana rahasto jakoi tuottoa 4,45 euroa/osuus. Rahaston kvartaalituotto jäi lähes 0 %:iin verrattuna vuodenvaihteeseen johtuen mm. likvidien varojen ja lainan korkosuojauksen arvonmuutoksesta maaliskuussa sekä kiinteistöissä käynnissä olleista muutostyöprojekteista. Rahasto on tuottanut koko toimintakaudella noin 14 %, mikä on vuositasolla noin 7 %. Rahastolla on käytössään 16 % pitkäaikaista vierasta pääomaa suhteessa rahaston tasearvoon.

Rahaston kiinteistövarallisuuden arvo oli katsauskauden lopussa noin 142 miljoonaa euroa. Kohteiden keskimääräinen arvostus oli 2 270 euroa neliötä kohden ja koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen vuokranmäärällä painotettu maturiteetti oli kvartaalin lopussa 5,5 vuotta. Rahastolla oli omistuksessa 13 kohdetta, joissa toimi 86 vuokralaista. Rahaston annualisoitu nettovuokrakassavirta oli kvartaalin lopussa n. 8,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa n. 6 % alkutuottoa. Rahaston kohteiden yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala oli noin 62 550 neliötä ja vuokrausaste oli 95 %.

Sijoittajakysyntä rahastoa kohtaan on jatkunut hyvänä ja uudet merkinnät mahdollistavat kiinteistöportfolion monipuolisen hajauttamisen yhdessä velkarahoituksen kanssa. Rahasto neuvottelee jatkuvasti uusista sijoituskohteista.

Seuraava katsaus julkaistaan heinäkuussa per 30.6.2020 tilanteesta. 

 

 

 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Avoin kiinteistörahasto
Toiminta alkanut 24.04.2018
Vertailuindeksi

Ei virallista vertailuindeksiä

Tuotonjako Rahastossa on A-sarja, joka jakaa vuotuisesta toteutuneesta tuloksesta vähintään 75 %.

Ladattavat tiedostot