Evli Vuokratuotto

Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto

Arvo
30.06.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
105,857 -0,78 2,79 - - 5,80

Riski

4/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 5 vuotta

Hallinnointipalkkio

1,60 % p.a. + tuottosidonnainen palkkio 15 % siitä osasta kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7 % vuosittaisen vertailutuoton

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

• joka haluaa vaivattomasti sijoittaa suoriin kiinteistöihin
• joka haluaa hajauttaa asuntosijoituksiaan liikekiinteistöihin 
• joka tavoittelee pitkällä aikavälillä hyvää riskikorjattua tuottoa ja kassavirtaa
• joka hyväksyy kiinteistösijoitusten mahdollisesti heikon likviditeetin
• joka hyväksyy luoton käytön rahaston sijoitustoiminnassa.


Ota yhteyttä sijoittajapalveluun

min. 10 000 €

Sijoituspolitiikka

Erikoissijoitusrahasto Evli Vuokratuotto on kiinteistörahasto, joka sijoittaa varansa Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin. Rahaston kiinteistökohteiden käyttötarkoituksia voivat olla mm. liiketilat, kaupalliset kiinteistöt, toimistot, majoitustoiminta, palvelutoiminta ja teollisuus.

Rahasto on tuottorahasto, joka jakaa vuotuisesta toteutuneesta tuloksestaan vähintään 75 % osuudenomistajille. Rahaston toteutunut tulos muodostuu yleensä pääasiassa vuokratuloista. Rahaston tuottoon ja arvoon vaikuttavat olennaisesti vuokratuottojen kehitys sekä rahaston omistamien kiinteistöjen vuokrausaste. Yksittäisten sijoituskohteiden arvonmuutoksilla on myös olennainen vaikutus rahaston tuottoon ja arvoon. Rahasto voi ottaa sijoitustoimintaa ja omaisuuden hoitamista varten luottoa määrän, joka vastaa enintään puolta (1/2) rahaston kokonaisvaroista.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio: 0 %

Hallinnointipalkkio:
Kiinteä hallinointipalkkio 1,60 % p.a. + tuottosidonnainen hallinnointipalkkio 15 % siitä osasta Rahaston kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7 % vuosittaisen vertailutuoton.

Lunastuspalkkio (maksetaan Rahastolle omistusaikaan perustuen):
< 2 vuotta, 5 %
2-5 vuotta, 3 %
> 5 vuotta, 0 %

Rahastoon voi tehdä merkintöjä lähtökohtaisesti jokaisen vuosineljänneksen viimeisenä pankkipäivänä, ja rahasto-osuuksia voi lunastaa lähtökohtaisesti kaksi kertaa vuodessa. Ole yhteydessä Sijoittajapalveluun halutessasi merkitä rahastoa.

 

Salkkua hoitaa

Heidi Launo

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston tavoitteena on hyvä riskituottosuhde ja vahva kassavirta.

Rahastonhoitajan katsaus

30.06.2020

Rahasto ei tehnyt ensimmäisellä vuosipuoliskolla kiinteistökauppoja. Rahaston vuokratuotoista 92 % tulee hyvän tai sitä paremman luottoluokituksen omaavilta vuokralaisilta, joten covid-pandemian vaikutukset rahaston kassavirtatuottoihin olivat maltillisia. Vuokraustoiminta jatkui läpi pandemian melko normaalisti. Kiinteistöjen arvot kuitenkin reagoivat tuottovaateen nousulla markkinan kasvaneeseen riskiin mm. hotelli, ravintola ja erikoiskaupan osalta, mikä painoi rahaston kvartaalituottoa alas. Rahaston toisen kvartaalin tuotto oli -0,8 %. Rahasto on tuottanut koko toimintakaudella noin 13,1 % (sisältäen tuotonjaot), joka on vuositasolla noin 5,8 %. Rahastolla on käytössään 15 % pitkäaikaista vierasta pääomaa suhteessa rahaston tasearvoon.

Rahaston kiinteistövarallisuuden arvo oli katsauskauden lopussa noin 140 miljoonaa euroa. Kohteiden keskimääräinen arvostus oli 2 240 euroa neliötä kohden ja koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen vuokranmäärällä painotettu maturiteetti oli kvartaalin lopussa 5,2 vuotta. Rahastolla oli omistuksessa 13 kohdetta, joissa toimi 83 vuokralaista ja sen annualisoitu eteenpäinkatsova nettovuokrakassavirta oli kvartaalin lopussa n. 8,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa n. 6,1 % alkutuottoa. Rahaston kohteiden yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala oli noin 62 500 neliötä ja vuokrausaste oli 95 %.

Seuraava katsaus julkaistaan lokakuussa per 30.9.2020 tilanteesta. 

 

 

 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Avoin kiinteistörahasto
Toiminta alkanut 24.4.2018
Vertailuindeksi Ei virallista vertailuindeksiä
Tuotonjako Rahastossa on A-sarja, joka jakaa vuotuisesta toteutuneesta tuloksesta vähintään 75 %.

Ladattavat tiedostot