Evli Vuokratuotto

Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto

Arvo
30.06.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
113,849 4,67 7,52 5,69 - 6,46

Riski

4/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 5 vuotta

Hallinnointipalkkio

1,60 % p.a.

+ tuottosidonnainen palkkio 15 % siitä osasta kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7 % vuosittaisen vertailutuoton.


Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

• joka haluaa vaivattomasti sijoittaa suoriin kiinteistöihin
• joka haluaa hajauttaa asuntosijoituksiaan liikekiinteistöihin 
• joka tavoittelee pitkällä aikavälillä hyvää riskikorjattua tuottoa ja kassavirtaa
• joka hyväksyy kiinteistösijoitusten mahdollisesti heikon likviditeetin
• joka hyväksyy luoton käytön rahaston sijoitustoiminnassa.


Ota yhteyttä sijoittajapalveluun

min. 10 000 €

Sijoituspolitiikka

Erikoissijoitusrahasto Evli Vuokratuotto on kiinteistörahasto, joka sijoittaa varansa Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin. Rahaston kiinteistökohteiden käyttötarkoituksia voivat olla mm. liiketilat, kaupalliset kiinteistöt, toimistot, majoitustoiminta, palvelutoiminta ja teollisuus.

Rahasto on tuottorahasto, joka jakaa vuotuisesta toteutuneesta tuloksestaan vähintään 75 % osuudenomistajille. Rahaston toteutunut tulos muodostuu yleensä pääasiassa vuokratuloista. Rahaston tuottoon ja arvoon vaikuttavat olennaisesti vuokratuottojen kehitys sekä rahaston omistamien kiinteistöjen vuokrausaste. Yksittäisten sijoituskohteiden arvonmuutoksilla on myös olennainen vaikutus rahaston tuottoon ja arvoon. Rahasto voi ottaa sijoitustoimintaa ja omaisuuden hoitamista varten luottoa määrän, joka vastaa enintään puolta (1/2) rahaston kokonaisvaroista.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio: 0 %

Hallinnointipalkkio:
Kiinteä hallinointipalkkio 1,60 % p.a. + tuottosidonnainen hallinnointipalkkio 15 % siitä osasta Rahaston kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7 % vuosittaisen vertailutuoton.

Lunastuspalkkio (maksetaan Rahastolle omistusaikaan perustuen):
< 2 vuotta, 5 %
2-5 vuotta, 3 %
> 5 vuotta, 0 %

Rahastoon voi tehdä merkintöjä lähtökohtaisesti jokaisen vuosineljänneksen viimeisenä pankkipäivänä, ja rahasto-osuuksia voi lunastaa lähtökohtaisesti kaksi kertaa vuodessa. Ole yhteydessä Sijoittajapalveluun halutessasi merkitä rahastoa.

 

Salkkua hoitaa

Heidi Tilli

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston tavoitteena on hyvä riskituottosuhde ja vahva kassavirta.

Rahastonhoitajan katsaus

30.06.2022

Rahaston neljäs kokonainen toimintavuosi tuli täyteen huhtikuussa. Rahaston varojen nettoarvo katsauskauden päättyessä oli uusien merkintöjen jälkeen n.191 miljoonaa euroa. Kvartaalin laskennallisen kasvuosuuden tuotto oli noin 2,3 % ja rullaava 12 kk:n tuotto 7,5 %. Rahasto on tuottanut toiminnan alusta noin 6,5 % vuositasolla. Katsauskaudella ostettiin yksi toimistokiinteistö Helsingistä. Rahastolla oli katsauskauden päättyessä 50 miljoonaa euroa pitkäaikaista vierasta pääomaa.

Rahaston kiinteistövarallisuuden arvo oli n. 198 miljoonaa euroa. Rahasto omisti 16 kohdetta, joissa oli n. 94 200 vuokrattavaa neliötä ja kohteiden keskimääräinen arvostus oli 2 097 euroa neliötä kohden. Kohteiden annualisoitu nettovuokratuotto oli kvartaalin lopussa n. 11,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa n. 6 %:n tuottoa markkina-arvolle. Kohteista 67 % sijaitsee Etelä-Suomessa, ja käyttötarkoituksista suurimmat luokat ovat päivittäistavarakaupan kiinteistöt ja modernit toimistot.

Kohteissa toimii 99 vuokralaista, joiden suurimpina toimialoina rahaston tuotoista painottuvat päivittäistavarakauppa 33 %:n osuudella ja tekniikka ja teollisuus 29 %:n osuudella. Rahaston koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen vuokramäärällä painotettu maturiteetti oli kvartaalin lopussa noin 5 vuotta ja kohteiden vuokrausaste n. 92 %.

Sijoittajakysyntä rahastoa kohtaan on hyvällä tasolla, mikä edelleen mahdollistaa kiinteistöportfolion rakentamisen ja monipuolisen hajautuksen. Rahasto neuvottelee jatkuvasti potentiaalisista uusista sijoituskohteista.                                                                                                     

Seuraava katsaus julkaistaan per 30.9.2022 tilanteesta lokakuussa 2022.                                                                                                                        

 

 

 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Avoin kiinteistörahasto
Toiminta alkanut 24.04.2018
Vertailuindeksi

Ei virallista vertailuindeksiä

Tuotonjako Rahastossa on A-sarja, joka jakaa vuotuisesta toteutuneesta tuloksesta vähintään 75 %.

Ladattavat tiedostot