Kiinteistörahastot

Kiinteistörahastojen kautta sijoittaja voi vaivattomasti sijoittaa hajautettuun, suoraan kiinteistösalkkuun. Kiinteistöt ovat konkreettinen reaaliomaisuuskohde, joihin tulee sijoittaa pitkäjänteisesti.

Evlillä on kolme erilaista kiinteistörahastoa:

Evli Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto sijoittaa Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin tavoitellen hyvää riskituottosuhdetta ja vahvaa kassavirtaa. Se on merkinnöille ja lunastuksille avoin sijoitusrahastomuotoinen vaihtoehtorahasto. Minimisijoitus 10 000 euroa. 

Evli Healthcare I Ky -rahasto sijoittaa suomalaisiin hoiva- ja terveydenhuoltoalankiinteistöihin, jotka tuottavat vakavaraisten vuokralaisten pitkien vuokrasopimuksien kautta vakaata kassavirtaa. Se on suljettu vaihtoehtorahasto, jolla on ennalta määritelty kiinteä toimikausi. Minimisijoitus 100 000 euroa. 

EAI Residential I Ky -asuntorahasto rakennuttaa ja vuokraa rivi- ja luhtitaloja Uudellamaalla. Se on suljettu vaihtoehtorahasto, jolla on ennalta määritelty kiinteä toimikausi. Minimisijoitus 100 000 euroa. 

Lue lisää Evlin kiinteistörahastojen rahastoesite 15.6.2018