Evli Emerging Frontier

Nopeasti kasvaviin kehittyviin maihin sijoittava osakerahasto

Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
123,061 -1,70 0,58 -0,58 4,01 6,73
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
157,327 -1,70 0,58 -0,58 4,01 6,73
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
106,479 -1,01 1,54 0,37 - 1,60

Riski

5/7

Morningstar

2/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 9 vuotta

Hoitopalkkio

1,90 % p.a.

+ päivittäin määräytyvä tuottosidonnainen palkkio: 20 % vertailuarvona käytettävän 8 % vuotuisen tuoton ylittävästä tuotosta High Water Mark –periaatteella vähintään 24 kk pituiselta ajalta.


Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • sijoittajalle, joka haluaa hyötyä kehittyvien maiden talouskasvusta
  • sijoittajalle, joka haluaa hyötyä maailman nopeimmin kasvavista kulutusmarkkinoista
  • sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa tuottoa, mutta on valmis hyväksymään kehittyviin markkinoihin liittyvät riskit
  • korkean riskitasonsa takia osaksi hajautettua sijoitussalkkua.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Emerging Frontier on osakerahasto, joka sijoittaa varansa kehittyvillä markkinoilla ja kehittyvien markkinoiden reunamarkkinoilla toimivien yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston maantieteellinen sijoitusalue kattaa kehittyvät maat tai markkina-alueet Aasiassa, Afrikassa, Keski-Aasiassa, Lähi-idässä ja Latinalaisessa Amerikassa. Rahasto voi sijoittaa myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa.

Rahaston sijoitusstrategia on aktiivinen ja se perustuu yritysvalintaan. Sijoitukset kohdistuvat kuluttajakeskeisiin yhtiöihin, joilla on kasvava kassavirta ja jotka ovat edullisesti hinnoiteltuja.

Rahastojen kohdemarkkinat ovat vähemmän tunnettuja ja niihin sijoittaminen on hankalaa, vaikka maiden talouskasvun ennustetaan olevan kehittyneitä maita nopeampaa. Tämä realiteetti mahdollistaa hyvän hajautuksen sekä mahdollisuuden korkeaan tuottoon.

Katso videolta, miten Frontier-maista haetaan kasvua arvokeskeisellä ja kulutuspainotteisella strategialla.

 

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saavuttamaan varoille mahdollisimman suuri arvonnousu. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Rahaston tuotto-odotus ja riskitaso ovat korkeita, joten suosittelemme rahastoa kokeneille ja pitkäjänteisille sijoittajille. Koska rahaston kaikki varat sijoitetaan kehittyvien maiden osakemarkkinoille, voi rahaston arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä erittäin voimakkaasti kohdemarkkinoiden yleisestä kehityksestä ja valuuttakurssien vaihteluista johtuen. Rahaston riskiä pyritään pienentämään sijoitusten laajalla hajautuksella maa- ja toimialakohtaisesti. Euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Vuonna 2018 poltimme näppimme Turkissa, kun maan valuutta devalvoitui 40%. Päädyimme tuona vuonna rahastovertailuryhmämme alimpaan 30 prosenttiin. Tulevien valuuttakriisien välttämiseksi loimme ja otimme käyttöön makroriskien hallintakehyksen, joka kertoo meille, kun makroriskit nousevat suhteettoman suuriksi. Viime vuoden elokuussa mallimme auttoi meitä välttämään Argentiinan peson 50 prosentin romahduksen. Mallimme alkoi hiljattain vilkkua punaisena, kun Turkin varannot sulivat nopeasti eikä maa pystyisi kattamaan lyhytaikaisia velkasitoumuksiaan. Turkkilaisilla sijoituksillamme on teoriassa mahdollisuudet pärjätä tutussa taloudellisessa epävakaudessa suojattujen liiketoimintamallien ansiosta. Yksi niistä on vientiyritys, joka saa tuloja euroina, toinen on rakennusyritys, jonka sopimukset ovat kovassa valuutassa, ja kolmannes on välitystalo, joka nauttii lisääntyneestä kaupankäynnistä kriiseissä. Saimme kuitenkin arvokkaan opin vuoden 2018 liirakriisistä, kun vain kolme maan 300 osakkeesta onnistui pysymään positiivisena euromääräisenä. Siksi, niin paljon kuin pidämmekin parhaista valinnoistamme Turkissa, myimme osakkeemme ja seuraamme niitä nyt sivusta, kunnes makroriskit laantuvat.

Tässä kuussa investoimme myös malesialaiseen rakennusratkaisuyhtiöön, joka koronavirus turbulenssin keskellä onnistui kasvattamaan tilauskantaansa. Yritys, joka on tyypillisesti palvellut energia-alaa, on viime aikoina hajauttanut projektejaan ICT-datakeskus puolelle. Yritys  hyötyy suurista ICT-infrastruktuuri-investoinneista Lähi-idässä, jossa useat sen suurasiakkaat ovat. Firman P/E luku on 10 aikana, jolloin Malesiassa näyttää olevan muuten kallista. Yritys ilmentääkin sitä, mitä olemme viime kuukausien aikana etsineet kovasti: halpa yritys, joka kasvaa seka pandemian keskellä että sen ulkopuolella.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kehittyville markkinoille sijoittava osakerahasto
Toiminta alkanut 08.10.2013
Vertailuindeksi Ei virallista vertailuindeksiä
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk