Evli Emerging Frontier

Nopeasti kasvaviin kehittyviin maihin sijoittava osakerahasto

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
113,506 -9,33 -4,38 -4,36 0,74 5,68
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
145,111 -9,33 -4,38 -4,36 0,74 5,68
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
98,003 -8,89 -3,46 -3,44 - -0,54

Riski

5/7

Morningstar

2/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 9 vuotta

Hoitopalkkio

1,90 % p.a.

+ päivittäin määräytyvä tuottosidonnainen palkkio: 20 % vertailuarvona käytettävän 8 % vuotuisen tuoton ylittävästä tuotosta High Water Mark –periaatteella vähintään 24 kk pituiselta ajalta.


Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • sijoittajalle, joka haluaa hyötyä kehittyvien maiden talouskasvusta
  • sijoittajalle, joka haluaa hyötyä maailman nopeimmin kasvavista kulutusmarkkinoista
  • sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa tuottoa, mutta on valmis hyväksymään kehittyviin markkinoihin liittyvät riskit
  • korkean riskitasonsa takia osaksi hajautettua sijoitussalkkua.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Emerging Frontier on osakerahasto, joka sijoittaa varansa kehittyvillä markkinoilla ja kehittyvien markkinoiden reunamarkkinoilla toimivien yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston maantieteellinen sijoitusalue kattaa kehittyvät maat tai markkina-alueet Aasiassa, Afrikassa, Keski-Aasiassa, Lähi-idässä ja Latinalaisessa Amerikassa. Rahasto voi sijoittaa myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa.

Rahaston sijoitusstrategia on aktiivinen ja se perustuu yritysvalintaan. Sijoitukset kohdistuvat kuluttajakeskeisiin yhtiöihin, joilla on kasvava kassavirta ja jotka ovat edullisesti hinnoiteltuja.

Rahastojen kohdemarkkinat ovat vähemmän tunnettuja ja niihin sijoittaminen on hankalaa, vaikka maiden talouskasvun ennustetaan olevan kehittyneitä maita nopeampaa. Tämä realiteetti mahdollistaa hyvän hajautuksen sekä mahdollisuuden korkeaan tuottoon.

Katso videolta, miten Frontier-maista haetaan kasvua arvokeskeisellä ja kulutuspainotteisella strategialla.

 

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saavuttamaan varoille mahdollisimman suuri arvonnousu. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Rahaston tuotto-odotus ja riskitaso ovat korkeita, joten suosittelemme rahastoa kokeneille ja pitkäjänteisille sijoittajille. Koska rahaston kaikki varat sijoitetaan kehittyvien maiden osakemarkkinoille, voi rahaston arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä erittäin voimakkaasti kohdemarkkinoiden yleisestä kehityksestä ja valuuttakurssien vaihteluista johtuen. Rahaston riskiä pyritään pienentämään sijoitusten laajalla hajautuksella maa- ja toimialakohtaisesti. Euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

Rahastonhoitajan katsaus

30.04.2020

Vietimme suuren osan kuusta Istanbulissa kun Turkin koronavirus tapaukset kasvoivat nollasta sataantuhanteen. Näimme omin silmin kuinka huonosti hallitus hoiti kriisiä ja salaili epämukavia totuuksia. Tämä johti sairastapauksien räjähdysmäiseen kasvuun ja maan valuutan 15% devalvointiin. Olemme hyvin varovaisia taman epävakaan markkinan suhteen.

Rahasto tuotti 17% huhtikuussa (lähimmän indeksin tuottaessa 8%). Tämä oli suurin kuukausittainen suhteellinen ja absoluuttinen tuotto rahaston elinaikana ja uskomme sen johtuneen viime kuussa mainitsemastamme salkun laadusta. Suurin menestyjämme oli Malesialainen suojahansikasfirma, jonka lisäsimme maaliskuussa odottaen suurta myynnin nousua, joka ei vielä näkynyt osakkeen hinnassa. Hyödyimme myös nopeista käännöksistä ylimyydyissä firmoissa. Olimme lisänneet painoa joihinkin näistä, ml. nopeakasvuiseen Indonesialaiseen vähittäiskauppiaaseen, joka edustaa Nikea, Zaraa ja Starbucksia, ja joka on edelleen halvimmillaan vuosikymmeneen.

Ymmärtääksemme paremmin pandemian vaikutuksen lähestyimme kaikkia 632 yritystä, jotka olemme tavanneet viimeisen 10 kuukauden aikana. Vaikka suurin osa on kärsinyt kriisistä, osa on myös hyötynyt, kuten esimerkiksi: hanskan valmistajat, mobiilioperaattorit, mediatalot, ruoan valmistajat ja myyjät, brokerage yhtiot ja puhelinpalvelukeskukset. Opimme myös, että vaikka monet firmat ovat lomauttaneet työntekijöitään, eras Malesialainen laitevalmistajamme on kääntänyt tilanteen laelleen ja on palkannut taitavia vapautuvia insinöörejä poistaen tuotekehitykseen liittyvän kasvun pullonkaulan.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kehittyville markkinoille sijoittava osakerahasto
Toiminta alkanut 08.10.2013
Vertailuindeksi Ei virallista vertailuindeksiä
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk