Evli Emerging Frontier

Nopeasti kasvaviin kehittyviin maihin sijoittava osakerahasto

Arvo
20.10.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
123,736 -1,16 0,85 -0,49 3,71 6,73
Arvo
20.10.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
158,190 -1,16 0,85 -0,49 3,71 6,73
Arvo
20.10.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
107,142 -0,40 1,82 0,46 - 1,72

Riski

6/7

Morningstar

2/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 9 vuotta

Hoitopalkkio

1,90 % p.a.

+ päivittäin määräytyvä tuottosidonnainen palkkio: 20 % vertailuarvona käytettävän 8 % vuotuisen tuoton ylittävästä tuotosta High Water Mark –periaatteella vähintään 24 kk pituiselta ajalta.


Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • sijoittajalle, joka haluaa hyötyä kehittyvien maiden talouskasvusta
  • sijoittajalle, joka haluaa hyötyä maailman nopeimmin kasvavista kulutusmarkkinoista
  • sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa tuottoa, mutta on valmis hyväksymään kehittyviin markkinoihin liittyvät riskit
  • korkean riskitasonsa takia osaksi hajautettua sijoitussalkkua
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Emerging Frontier on osakerahasto, joka sijoittaa varansa kehittyvillä markkinoilla ja kehittyvien markkinoiden reunamarkkinoilla toimivien yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston maantieteellinen sijoitusalue kattaa kehittyvät maat tai markkina-alueet Aasiassa, Afrikassa, Keski-Aasiassa, Lähi-idässä ja Latinalaisessa Amerikassa. Rahasto voi sijoittaa myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa.

Rahaston sijoitusstrategia on aktiivinen ja se perustuu yritysvalintaan. Sijoitukset kohdistuvat kuluttajakeskeisiin yhtiöihin, joilla on kasvava kassavirta ja jotka ovat edullisesti hinnoiteltuja.

Rahastojen kohdemarkkinat ovat vähemmän tunnettuja ja niihin sijoittaminen on hankalaa, vaikka maiden talouskasvun ennustetaan olevan kehittyneitä maita nopeampaa. Tämä realiteetti mahdollistaa hyvän hajautuksen sekä mahdollisuuden korkeaan tuottoon.

Katso videolta, miten Frontier-maista haetaan kasvua arvokeskeisellä ja kulutuspainotteisella strategialla.

Vastuullisuus

ESG-tekijät on integroitu rahaston sijoituspäätöksiin, ja salkunhoitajat tapaavat sijoituskohteen johtoa ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Rahasto poissulkee sijoituksistaan Evlin yleisen poissulkemisen lisäksi alkoholin ja aseiden valmistajat, uhkapeliyhtiöt ja fossiilisia polttoaineita louhivat, kaivavat ja poraavat yhtiöt.

 

 

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saavuttamaan varoille mahdollisimman suuri arvonnousu. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Rahaston tuotto-odotus ja riskitaso ovat korkeita, joten suosittelemme rahastoa kokeneille ja pitkäjänteisille sijoittajille. Koska rahaston kaikki varat sijoitetaan kehittyvien maiden osakemarkkinoille, voi rahaston arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä erittäin voimakkaasti kohdemarkkinoiden yleisestä kehityksestä ja valuuttakurssien vaihteluista johtuen. Rahaston riskiä pyritään pienentämään sijoitusten laajalla hajautuksella maa- ja toimialakohtaisesti. Euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

Rahastonhoitajan katsaus

30.09.2020

Syyskuussa thaimaalaisesta mediatuottajasta tuli viides salkkuyritys, jonka osake tuplaantui tänä vuonna pandemiasta huolimatta. Ostimme kyseiset osakkeet alunperin 10x P/E hintaan tavattuamme firman toimitusjohtajan viime marraskuussa Thaimaassa. Markkinat näyttivät unohtaneen yrityksen vaikka se tuotti enemmän sisältöä paremmilla katteilla kuin muut. Firma on kukoistanut COVID-19: n aikana kun mediafirmat eivät pystyneet tuottamaan omaa sisältöään pandemian vuoksi ja joutuivat ulkoistamaan enemmän. Uskomme, että tuleva listaus Thaimaan pääpörssissä ensi kuussa voi olla firman osakkeen seuraava katalyytti.

Mainitsemamme viisi menestynyttä salkkuyritystä ovat vaikuttaneet rahastomme tasaiseen tulokseen vaikeilla markkinoilla tänä vuonna (-3% vs. kehittyvien maiden keskiarvo = -23%). Alkuajoistaan lähtien rahasto sijoittuu toiselle sijalle 22:sta listatusta reunamarkkina rahastosta maailmanlaajuisesti. Tulos ei kuitenkaan ole ollut vailla volatiliteettia. Itse asiassa 49 prosentin kuuden kuukauden tuottoa edelsi 35%: n lasku vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vaikka keskimääräiset kehittyvät markkinat olivat pudonneet melkein samalla määrällä, ylivoimaisen tuoton saavuttaminen vaati kärsivällisyyttä.

Ei ole kuitenkaan sattumaa, että lunastuksia on tänä vuonna ollut hyvin vähän volatiliteetista huolimatta. Etsimme kärsivällisiä asiakkaita, joilla on pitkän aikavälin perspektiivi. Pyrimme myös huolellisesti kommunoikoimaan kuinka erilainen sijoitusprosessimme johtaa suureen “tracking error” lukuun EM-indeksiin verrattuna. Hieno esimerkki pitkäaikaisesta asiakkaasta on suomalainen eläkerahasto, josta sijoitti rahastoon syyskuussa neljän vuoden tarkan tutkinnan jälkeen. Yhdentoista henkilökohtaisen kokouksen, kymmenien sähköpostien ja Vietnam tutkimusmatkan kautta, jossa he näkivät yritysten tapaamiset omakohtaisesti, tämä ammattilaissijoittaja on oppinut prosessimme sisältä ja ulkoa ja on nyt mukana varmasti pitkällä sitoumuksella.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kehittyville markkinoille sijoittava osakerahasto
Toiminta alkanut 08.10.2013
Vertailuindeksi Ei virallista vertailuindeksiä
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk