Evli Pohjois-Amerikka

Pohjois-amerikkalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
131,465 -12,53 -1,16 2,83 3,40 5,99
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
265,135 -12,53 -1,16 2,83 3,40 5,99

Riski

6/7

Morningstar

2/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille hyvin hajautetulla salkulla
  • joka on valmis hyväksymään suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä tavoitellakseen korkeampaa tuottoa pitkällä aikavälillä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Pohjois-Amerikka on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pohjois-amerikkalaisiin osakkeisiin. Rahaston sijoitusstrategia painottaa alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Rahastolla ei ole indeksi-, toimiala- tai maarajoitteita Pohjois-Amerikan sisällä.

 

Salkkua hoitaa

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto-osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. Rahaston sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

Rahasto tuotti toukokuussa 5,9 %, kun vertailuindeksi tuotti 3,5 %. Rahaston tuotto 30.9.2011 alkaen (jolloin nykyinen salkunhoito aloitti) oli 11,3 % p.a. vertailuindeksin tuoton ollessa 15,6 % p.a.

Toimialoittain tarkasteltaessa osakevalintojen nettovaikutus suhteelliseen tuottoon oli positiivinen. Hyödyllisimpiä valinnat olivat kulutustavaroissa ja -palveluissa ja haitallisimpia informaatioteknologiassa. Yksittäisten toimialapainojen vaikutukset olivat melko pieniä, mutta kokonaisuudessaan nekin paransivat tuottoeroa. Yhtiötasolla positiivisimmin rahaston tuottoeroon vaikuttivat sijoituksemme yhtiöihin Malibu Boats ja Williams-Sonoma sekä Amazonin puuttuminen salkusta.  Negatiivisimmin siihen vaikuttivat sijoituksemme yhtiöihin Cirrus Logic, Gibraltar Industries ja Cognizant.

Koronaviruksen aiheuttamasta markkinamyllerryksestä huolimatta olemme noudattaneet systemaattisesti sijoitusprosessiamme. Helmikuun lopusta toukokuun loppuun mennessä myimme salkusta 24 yhtiön osakkeet ja sijoitimme 14 uuteen yhtiöön. 74 osakeomistusta pysyi samoina. Osakevalintamme eivät johtaneet merkittäviin muutoksiin salkun toimiala- tai maapainoissa, mutta suurten yhtiöiden paino salkussa kasvoi ja pienyhtiöiden väheni. 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Pohjois-Amerikkaan sijoittava osakerahasto
Toiminta alkanut 06.10.2003
Vertailuindeksi

MSCI North America TR Net (USD)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk