Evli Pohjois-Amerikka

Pohjois-amerikkalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto

Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
134,359 -10,60 -3,44 5,11 5,80 6,05
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
270,971 -10,60 -3,44 5,11 5,80 6,05

Riski

6/7

Morningstar

2/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille hyvin hajautetulla salkulla
  • joka on valmis hyväksymään suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä tavoitellakseen korkeampaa tuottoa pitkällä aikavälillä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Pohjois-Amerikka on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pohjois-amerikkalaisiin osakkeisiin. Rahaston sijoitusstrategia painottaa alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Rahastolla ei ole indeksi-, toimiala- tai maarajoitteita Pohjois-Amerikan sisällä.

 

Salkkua hoitaa

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto-osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. Rahaston sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Rahasto tuotti elokuussa 4,6 %, kun vertailuindeksi tuotti 6,0 %. Rahaston tuotto 30.9.2011 alkaen (jolloin nykyinen salkunhoito aloitti) oli 11,5 % p.a. vertailuindeksin tuoton ollessa 16,1 % p.a.

Toimialoittain tarkasteltaessa osakevalintojen nettovaikutus suhteelliseen tuottoon oli negatiivinen ja haitallisimmat vaikutukset tulivat informaatioteknologiasta ja kulutustavaroista ja -palveluista. Toimialapainot, kuten ylipaino kulutustavaroissa ja -palveluissa, paransivat kokonaisuudessaan tuottoeroa. Yhtiötasolla positiivisimmin rahaston tuottoeroon vaikuttivat sijoituksemme yhtiöihin BMC Stock Holdings, Hibbett Sports ja Haverty Furniture. Negatiivisimmin tuottoeroon vaikuttivat Applen alipaino, Teslan puuttuminen salkusta sekä sijoituksemme yhtiöön Malibu Boats.

Sijoitamme alihinnoiteltuihin yhtiöihin, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Teemme sijoituspäätökset vertailuindeksistä riippumatta, eikä rahastolla ole rajoitteita toimiala-, maa- tai yrityskokojakauman suhteen sijoitusalueensa sisällä. 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Pohjois-Amerikkaan sijoittava osakerahasto
Toiminta alkanut 06.10.2003
Vertailuindeksi

MSCI North America TR Net (USD)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk