Evli Japani

Japanilaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto

Arvo
18.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
85,689 -7,75 0,79 -1,58 4,98 3,13
Arvo
18.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
159,159 -7,75 0,79 -1,58 4,98 3,13

Riski

6/7

Morningstar

1/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa Japanin osakemarkkinoille hyvin hajautetulla salkulla
  • joka on valmis hyväksymään suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä tavoitellakseen korkeampaa tuottoa pitkällä aikavälillä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Japani on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa japanilaisiin osakkeisiin. Rahaston sijoitusstrategia painottaa alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Rahastolla ei ole indeksi- tai toimialarajoitteita.

 

Salkkua hoitaa

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto-osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. Rahaston sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Rahasto tuotti elokuussa 8,2 %, kun vertailuindeksi tuotti 6,2 %. Rahaston tuotto 30.9.2011 alkaen (jolloin nykyinen salkunhoito aloitti) oli 7,8 % p.a. vertailuindeksin tuoton ollessa 8,3 % p.a.

Toimialoittain tarkasteltuna osakevalinnat paransivat tuottoeroa. Positiivisimmat valintavaikutukset tulivat informaatioteknologiasta, kulutustavaroista ja -palveluista sekä viestintäpalveluista. Negatiivisimmin valinnat vaikuttivat teollisuustuotteissa ja -palveluissa ja terveydenhuollossa. Toimialapainoista ylipaino teollisuustuotteissa ja -palveluissa paransi tuottoeroa eniten, kun taas sijoitusten puuttuminen rahoituksesta vaikutti negatiivisimmin. Rahaston salkun koostumusta muutettiin elokuussa merkittävästi, ja transaktioista aiheutui kokonaisuudessaan positiivinen vaikutus tuottoeroon. Yhtiötasolla positiivisimmin rahaston tuottoeroon vaikuttivat sijoituksemme yhtiöihin Marvelous, G-7 Holdings ja AI holdings ja negatiivisimmin sijoituksemme yhtiöihin Nexon, Rheon Automatic Machinery ja Shionogi & Co.

Sijoitamme alihinnoiteltuihin yhtiöihin, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Teemme sijoituspäätökset vertailuindeksistä riippumatta, eikä rahastolla ole rajoitteita toimiala-, maa- tai yrityskokojakauman suhteen sijoitusalueensa sisällä. 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Japaniin sijoittava osakerahasto
Toiminta alkanut 25.08.2005
Vertailuindeksi MSCI Japan TR Net
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk