Evli Japani

Japanilaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
80,146 -13,72 -7,29 -3,60 1,85 2,71
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
148,863 -13,72 -7,29 -3,60 1,85 2,71

Riski

6/7

Morningstar

1/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa Japanin osakemarkkinoille hyvin hajautetulla salkulla
  • joka on valmis hyväksymään suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä tavoitellakseen korkeampaa tuottoa pitkällä aikavälillä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Japani on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa japanilaisiin osakkeisiin. Rahaston sijoitusstrategia painottaa alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Rahastolla ei ole indeksi- tai toimialarajoitteita.

 

Salkkua hoitaa

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto-osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. Rahaston sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

Rahasto tuotti toukokuussa 5,8 %, kun vertailuindeksi tuotti 4,4 %. Rahaston tuotto 30.9.2011 alkaen (jolloin nykyinen salkunhoito aloitti) oli 8,4 % p.a. vertailuindeksin tuoton ollessa 8,7 % p.a.

Toimialoittain tarkasteltaessa positiivinen tuottoero johtui lähinnä osakevalinnoista viestintäpalveluissa ja perusteollisuudessa. Terveydenhuollon valinnat heikensivät jonkin verran tuottoeroa. Toimialapainojen nettovaikutus suhteelliseen tuottoon oli lähellä neutraalia, kun terveydenhuollon alipainon ja tietoliikenteen ylipainon negatiiviset vaikutukset kumoutuivat monen muun toimialapainon positiivisen vaikutuksen ansiosta. Yhtiötasolla positiivisimmin rahaston tuottoeroon vaikuttivat sijoituksemme yhtiöihin Marvelous, JCU ja Nexon. Negatiivisimmin tuottoeroon vaikuttivat Daiichi Sankyon puuttuminen salkusta sekä sijoituksemme yhtiöihin Fujifilm ja NTT Docomo.

Koronaviruksen aiheuttamasta markkinamyllerryksestä huolimatta olemme noudattaneet systemaattisesti sijoitusprosessiamme. Helmikuun lopusta toukokuun loppuun mennessä myimme salkusta 4 yhtiön osakkeet. 39 osakeomistusta pysyi samoina. Osakevalintojemme seurauksena salkun merkittävät painot pienyhtiöissä ja teollisuustuotteissa ja -palveluissa laskivat jonkin verran. 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Japaniin sijoittava osakerahasto
Toiminta alkanut 25.08.2005
Vertailuindeksi MSCI Japan TR Net
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk