Evli Maailma X

Aktiivinen osakerahasto, joka poissulkee tietyillä aloilla toimivat yhtiöt

Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
96,756 -8,42 -0,10 - - 2,13
Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
104,998 -8,42 -0,10 - - 2,13
Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
106,463 -8,02 0,51 - - 2,75

Riski

5/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa aktiivisesti hoidettuun ja maailmanlaajuisesti hajautettuun kansainväliseen osakesalkkuun,
  • joka haluaa hyötyä ulkomaisten osakemarkkinoiden tuottomahdollisuuksista pitkällä aikavälillä, mutta hyväksyy osakesijoittamiseen liittyviä suuriakin kurssivaihteluita lyhyellä aikavälillä
  • jonka sijoitusperiaatteet sisältävät yhtiöiden negatiivista arvottamista ja poissulkemista.

 

 


Sijoita

tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Maailma X on osakerahasto, joka sijoittaa varansa osakkeisiin maailmanlaajuisesti. Rahaston sijoitusstrategia on aktiivinen. Sijoituskohteina ovat pääasiallisesti kehittyneiden talouksien osakkeet Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Japanissa ja Australiassa. Rahasto painottaa alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky.

Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evli-Rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen linjauksia, minkä lisäksi rahasto poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: alkoholi, ase, tupakka, uhkapeli, fossiiliset polttoaineet, ydinvoima, aikuisviihde tai geenimuunnellut organismit. Lisäksi rahasto voi poissulkea yksittäisiä yhtiöitä perustuen kansainvälisiin liiketoimintastandardeihin.

 

 

Salkkua hoitaa

Wilhelm Bruun

Wilhelm Bruun

Marjaana Haataja

Marjaana Haataja

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka mukailee Evli Maailma -rahaston tuottoa huomioiden yhtiöiden poissulkeminen.

Katso Evli Maailma

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Rahasto tuotti elokuussa 5,4 %, kun vertailuindeksi tuotti 5,3 %. Rahaston tuotto 31.5.2018 lähtien (jolloin rahasto aloitti toimintansa) oli 3,2 % p.a. vertailuindeksin tuoton ollessa 8,2 % p.a.

Toimialoittain tarkasteltaessa toimialapainot paransivat ja osakevalinnat heikensivät tuottoeroa. Positiivisimmin vaikuttivat valinnat perusteollisuudessa ja ylipaino teollisuustuotteissa ja -palveluissa ja negatiivisimmin valinnat informaatioteknologiassa ja kulutustavaroissa ja -palveluissa. Maittain tarkasteltuna yksittäisten maa- ja valuuttapainojen vaikutukset tuottoeroon olivat melko pieniä ja kokonaisuudessaan lähellä nollaa. Myös osakevalintojen nettovaikutus oli neutraali, mutta yksittäisten maiden valintavaikutuksissa oli vaihtelua. Suhteellista tuottoa paransivat esim. Iso-Britannian ja Japanin valinnat ja heikensivät lähinnä Yhdysvaltojen valinnat. Yhtiötasolla positiivisin vaikutus tuottoeroon oli sijoituksillamme yhtiöihin Fullcast Holdings, AI Holdings ja J2 Global ja negatiivisin vaikutus Applen alipainolla, Teslan puuttumisella salkusta sekä sijoituksellamme Nexoniin.

Sijoitamme alihinnoiteltuihin yhtiöihin, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Teemme sijoituspäätökset vertailuindeksistä riippumatta, eikä rahastolla ole rajoitteita toimiala-, maa- tai yrityskokojakauman suhteen sijoitusalueensa sisällä. Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla; alkoholi, ase, tupakka, uhkapeli, fossiiliset polttoaineet, ydinvoima, aikuisviihde tai geenimuunnellut organismit.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen osakerahasto
Toiminta alkanut 31.5.2018
Vertailuindeksi MSCI World TR Net
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

tai 50 €/kk