Evli Maailma X

Aktiivinen osakerahasto, joka poissulkee tietyillä aloilla toimivat yhtiöt

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
96,572 -8,60 2,96 - - 2,27
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
104,798 -8,60 2,96 - - 2,27
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
106,119 -8,32 3,58 - - 2,88

Riski

5/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa aktiivisesti hoidettuun ja maailmanlaajuisesti hajautettuun kansainväliseen osakesalkkuun,
  • joka haluaa hyötyä ulkomaisten osakemarkkinoiden tuottomahdollisuuksista pitkällä aikavälillä, mutta hyväksyy osakesijoittamiseen liittyviä suuriakin kurssivaihteluita lyhyellä aikavälillä
  • jonka sijoitusperiaatteet sisältävät yhtiöiden negatiivista arvottamista ja poissulkemista.

 

 


Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Maailma X on osakerahasto, joka sijoittaa varansa osakkeisiin maailmanlaajuisesti. Rahaston sijoitusstrategia on aktiivinen. Sijoituskohteina ovat pääasiallisesti kehittyneiden talouksien osakkeet Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Japanissa ja Australiassa. Rahasto painottaa alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky.

Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evli-Rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen linjauksia, minkä lisäksi rahasto poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: alkoholi, ase, tupakka, uhkapeli, fossiiliset polttoaineet, ydinvoima, aikuisviihde tai geenimuunnellut organismit. Lisäksi rahasto voi poissulkea yksittäisiä yhtiöitä perustuen kansainvälisiin liiketoimintastandardeihin.

 

 

Salkkua hoitaa

Wilhelm Bruun

Wilhelm Bruun

Marjaana Haataja

Marjaana Haataja

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka mukailee Evli Maailma -rahaston tuottoa huomioiden yhtiöiden poissulkeminen.

Katso Evli Maailma

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

Rahasto tuotti toukokuussa 4,7 %, kun vertailuindeksi tuotti 3,3 %. Rahaston tuotto 31.5.2018 lähtien (jolloin rahasto aloitti toimintansa) oli 1,5 % p.a. vertailuindeksin tuoton ollessa 5,8 % p.a.

Toimialoittain tarkasteltaessa sekä toimialapainot että osakevalinnat paransivat tuottoeroa. Positiivisia vaikutuksia tuli mm. kulutustavaroiden ja -palveluiden valinnoista, rahoituksen alipainosta sekä ylipainosta teollisuustuotteissa ja -palveluissa. Maittain tarkasteltuna positiivinen tuottoero johtui lähinnä Yhdysvaltojen ja Japanin osakevalinnoista. Yhtiötasolla positiivisin vaikutus tuottoeroon oli sijoituksillamme yhtiöihin Nexon, JCU ja Polaris ja negatiivisin vaikutus sijoituksillamme yhtiöihin NTT Docomo, Cognizant ja Compass.

Koronaviruksen aiheuttamasta markkinamyllerryksestä huolimatta olemme noudattaneet systemaattisesti sijoitusprosessiamme. Helmikuun lopusta toukokuun loppuun mennessä myimme salkusta 14 yhtiön osakkeet ja sijoitimme 13 uuteen yhtiöön. 52 osakeomistusta pysyi samoina. Osakevalintamme eivät johtaneet merkittäviin muutoksiin salkun toimiala-, maa- tai valuuttapainoissa, mutta suurten yhtiöiden paino salkusta kasvoi ja pienyhtiöiden väheni.

Sijoitamme alihinnoiteltuihin yhtiöihin, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Teemme sijoituspäätökset vertailuindeksistä riippumatta, eikä rahastolla ole rajoitteita toimiala-, maa- tai yrityskokojakauman suhteen sijoitusalueensa sisällä. Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla; alkoholi, ase, tupakka, uhkapeli, fossiiliset polttoaineet, ydinvoima, aikuisviihde tai geenimuunnellut organismit.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen osakerahasto
Toiminta alkanut 31.05.2018
Vertailuindeksi

MSCI World TR Net (USD)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk