Evli Maailma

Kehittyneiden markkinoiden yrityksiin maailmanlaajuisesti sijoittava osakerahasto

Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
6,118 -10,68 -2,85 3,29 5,77 5,09
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
22,021 -10,68 -2,85 3,29 5,77 5,09
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
103,294 -10,29 -2,25 - - 1,21

Riski

5/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa osalliseksi aktiivisesti hoidettuun ja maailmanlaajuisesti hajautettuun kansainväliseen osakesalkkuun
  • joka haluaa hyötyä ulkomaisten osakemarkkinoiden tuottomahdollisuuksista
  • joka haluaa pienentää maakohtaista osakeriskiä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa osakkeisiin maailmanlaajuisesti. Rahaston sijoitusstrategia on aktiivinen eikä rahastolla
ole indeksi-, toimiala- tai maantieteellisiä rajoitteita.

Sijoituskohteina ovat pääasiallisesti kehittyneiden talouksien osakkeet Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Japanissa ja Australiassa. Rahasto painottaa  alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky.

 

Salkkua hoitaa

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto-osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. Rahaston sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Rahasto tuotti elokuussa 5,3 %, kun vertailuindeksi tuotti 5,3 %. Rahaston tuotto 31.5.2011 lähtien (jolloin nykyinen salkunhoito aloitti) oli 10,3 % p.a. vertailuindeksin tuoton ollessa 11,0 % p.a.

Toimialoittain tarkasteltaessa toimialapainot paransivat ja osakevalinnat heikensivät tuottoeroa. Positiivisimmin vaikuttivat valinnat perusteollisuudessa ja ylipaino teollisuustuotteissa ja -palveluissa ja negatiivisimmin valinnat informaatioteknologiassa ja kulutustavaroissa ja -palveluissa. Maittain tarkasteltuna yksittäisten maa- ja valuuttapainojen vaikutukset tuottoeroon olivat melko pieniä ja kokonaisuudessaan lähellä nollaa. Myös osakevalintojen nettovaikutus oli neutraali, mutta yksittäisten maiden valintavaikutuksissa oli vaihtelua. Suhteellista tuottoa paransivat esim. Iso-Britannian ja Japanin valinnat ja heikensivät lähinnä Yhdysvaltojen valinnat. Yhtiötasolla positiivisin vaikutus tuottoeroon oli sijoituksillamme yhtiöihin Fullcast Holdings, AI Holdings ja Hexpol ja negatiivisin vaikutus Applen alipainolla, Teslan puuttumisella salkusta sekä sijoituksellamme yhtiöön FLIR Systems.

Sijoitamme alihinnoiteltuihin yhtiöihin, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Teemme sijoituspäätökset vertailuindeksistä riippumatta, eikä rahastolla ole rajoitteita toimiala-, maa- tai yrityskokojakauman suhteen sijoitusalueensa sisällä.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen osakerahasto
Toiminta alkanut 08.04.1994
Vertailuindeksi

MSCI World TR Net (USD)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk