Evli Maailma

Kehittyneiden markkinoiden yrityksiin maailmanlaajuisesti sijoittava osakerahasto

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
6,089 -11,09 -0,58 2,33 4,27 5,12
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
21,919 -11,09 -0,58 2,33 4,27 5,12
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
102,676 -10,82 0,02 - - 1,08

Riski

5/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa osalliseksi aktiivisesti hoidettuun ja maailmanlaajuisesti hajautettuun kansainväliseen osakesalkkuun
  • joka haluaa hyötyä ulkomaisten osakemarkkinoiden tuottomahdollisuuksista
  • joka haluaa pienentää maakohtaista osakeriskiä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa osakkeisiin maailmanlaajuisesti. Rahaston sijoitusstrategia on aktiivinen eikä rahastolla
ole indeksi-, toimiala- tai maantieteellisiä rajoitteita.

Sijoituskohteina ovat pääasiallisesti kehittyneiden talouksien osakkeet Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Japanissa ja Australiassa. Rahasto painottaa  alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky.

 

Salkkua hoitaa

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto-osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. Rahaston sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

Rahasto tuotti toukokuussa 4,8 %, kun vertailuindeksi tuotti 3,3 %. Rahaston tuotto 31.5.2011 lähtien (jolloin nykyinen salkunhoito aloitti) oli 10,1 % p.a. vertailuindeksin tuoton ollessa 10,5 % p.a.

Toimialoittain tarkasteltaessa sekä toimialapainot että osakevalinnat paransivat tuottoeroa. Positiivisia vaikutuksia tuli mm. kulutustavaroiden ja -palveluiden valinnoista, rahoituksen alipainosta sekä ylipainosta teollisuustuotteissa ja -palveluissa. Maittain tarkasteltuna positiivinen tuottoero johtui lähinnä Yhdysvaltojen ja Japanin osakevalinnoista. Yhtiötasolla positiivisin vaikutus tuottoeroon oli sijoituksillamme yhtiöihin Nexon, JCU ja Polaris ja negatiivisin vaikutus sijoituksillamme yhtiöihin NTT Docomo, Cognizant ja Steven Madden.

Koronaviruksen aiheuttamasta markkinamyllerryksestä huolimatta olemme noudattaneet systemaattisesti sijoitusprosessiamme. Helmikuun lopusta toukokuun loppuun mennessä myimme salkusta 18 yhtiön osakkeet ja sijoitimme 13 uuteen yhtiöön. 52 osakeomistusta pysyi samoina. Osakevalintamme eivät johtaneet merkittäviin muutoksiin salkun toimiala-, maa- tai valuuttapainoissa, mutta suurten yhtiöiden paino salkusta kasvoi ja pienyhtiöiden väheni.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen osakerahasto
Toiminta alkanut 08.04.1994
Vertailuindeksi

MSCI World TR Net (USD)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk