Evli Pohjoismaat

Pohjoismaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto

Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
168,009 7,82 18,68 6,19 10,06 8,13
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
298,586 7,82 18,68 6,19 10,06 8,13

Riski

5/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa Pohjoismaiden osakemarkkinoille hyvin hajautetulla salkulla
  • joka on valmis hyväksymään suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä tavoitellakseen korkeampaa tuottoa pitkällä aikavälillä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Pohjoismaat on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pohjoismaisiin osakkeisiin. Rahaston sijoitusstrategia painottaa alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Rahastolla ei ole indeksi-, toimiala- tai maarajoitteita Pohjoismaiden sisällä.

 

Salkkua hoitaa

Wilhelm Bruun

Wilhelm Bruun

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto-osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. Rahaston sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Rahasto tuotti elokuussa 6,4 %, kun vertailuindeksi tuotti 4,2 %. Rahaston tuotto 1.11.2012 lähtien (jolloin nykyinen salkunhoito aloitti) oli 13,2 % p.a. vertailuindeksin tuoton ollessa 10,8 % p.a.

Toimialoittain tarkasteltuna positiivinen tuottoero selittyi lähinnä toimialapainoilla ja positiivisimmin vaikuttivat ylipainot teollisuustuotteissa ja -palveluissa sekä kulutustavaroissa ja -palveluissa. Osakevalintojen nettovaikutus oli neutraali. Eniten suhteellista tuottoa paransivat informaatioteknologian ja perusteollisuuden valinnat ja eniten heikensivät teollisuustuotteiden ja -palveluiden valinnat. Maittain tarkasteltuna positiivinen tuottoero selittyi pääasiassa Ruotsin osakevalinnoilla. Yhtiötasolla positiivisin vaikutus tuottoeroon oli sijoituksillamme yhtiöihin Dometic, Knowit ja Fjordkraft. Negatiivisimmin tuottoeroon vaikuttivat Vestas Wind Systemsin puuttuminen salkusta, sijoituksemme yhtiöön TGS sekä se, ettei DSV Panalpina ollut salkussa.

Sijoitamme alihinnoiteltuihin yhtiöihin, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Teemme sijoituspäätökset vertailuindeksistä riippumatta, eikä rahastolla ole rajoitteita toimiala-, maa- tai yrityskokojakauman suhteen sijoitusalueensa sisällä.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Pohjoismainen osakerahasto
Toiminta alkanut 29.09.2006
Vertailuindeksi VINX Benchmark Cap EUR_NI
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk