Evli Pohjoismaat

Pohjoismaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
153,737 -1,34 2,63 3,42 8,12 7,57
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
273,223 -1,34 2,63 3,42 8,12 7,57

Riski

5/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa Pohjoismaiden osakemarkkinoille hyvin hajautetulla salkulla
  • joka on valmis hyväksymään suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä tavoitellakseen korkeampaa tuottoa pitkällä aikavälillä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Pohjoismaat on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pohjoismaisiin osakkeisiin. Rahaston sijoitusstrategia painottaa alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Rahastolla ei ole indeksi-, toimiala- tai maarajoitteita Pohjoismaiden sisällä.

 

Salkkua hoitaa

Wilhelm Bruun

Wilhelm Bruun

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto-osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. Rahaston sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

Rahasto tuotti toukokuussa 10,4 %, kun vertailuindeksi tuotti 6,6 %. Rahaston tuotto 1.11.2012 lähtien (jolloin nykyinen salkunhoito aloitti) oli 11,9 % p.a. vertailuindeksin tuoton ollessa 9,7 % p.a.

Toimialoittain tarkasteltuna sekä toimialapainojen että osakevalintojen nettovaikutukset tuottoeroon olivat positiivisia. Eniten rahastoa hyödyttivät teollisuustuotteiden ja -palveluiden valinnat sekä ylipaino kulutustavaroissa ja -palveluissa, kun taas haitallisimmin vaikuttivat perusteollisuuden valinnat. Maittain tarkasteltuna positiivinen tuottoero selittyi etupäässä Ruotsin osakevalinnoilla. Yhtiötasolla positiivisin vaikutus tuottoeroon oli sijoituksillamme yhtiöihin Instalco, LeoVegas ja Nolato. Negatiivisimmin tuottoeroon vaikuttivat Genmabin puuttuminen salkusta sekä sijoituksemme yhtiöihin Coor Service Management ja TGS-NOPEC Geophysical.

Koronaviruksen aiheuttamasta markkinamyllerryksestä huolimatta olemme noudattaneet systemaattisesti sijoitusprosessiamme. Helmikuun lopusta toukokuun loppuun mennessä myimme salkusta 20 yhtiön osakkeet ja sijoitimme 22 uuteen yhtiöön. 24 osakeomistusta pysyi samoina. Osakevalintamme seurauksena pienyhtiöiden paino salkussa kasvoi keskisuurten yhtiöiden kustannuksella. Lisäksi mm. Tanskan paino pieneni ja salkussa olevien muiden maiden paino kasvoi.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Pohjoismainen osakerahasto
Toiminta alkanut 29.09.2006
Vertailuindeksi VINX Benchmark Cap EUR_NI
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk