Evli GEM

Kehittyvien markkinoiden yrityksiin maailmanlaajuisesti sijoittava osakerahasto

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
119,680 -12,36 -3,81 1,27 - 8,05
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
140,986 -12,36 -3,81 1,27 - 8,05
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
107,309 -12,37 -4,49 0,74 - 2,12

Riski

6/7

Morningstar

2/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 9 vuotta

Hoitopalkkio

1,80 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa osalliseksi aktiivisesti hoidettuun kehittyvien maiden osakesalkkuun
  • joka haluaa hyötyä kehittyvien osakemarkkinoiden tuottomahdollisuuksista pitkällä aikavälillä
  • joka on valmis hyväksymään suuria kurssivaihteluita lyhyellä aikavälillä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli GEM on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. Rahaston maantieteellisiä sijoitusalueita ovat tyypillisesti kehittyvät maat Aasiassa, Afrikassa, Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Lähi-idässä.

Rahaston sijoitustyyli on aktiivinen ja se perustuu yritysvalintaan. Rahastolla ei ole toimiala tai maakohtaisia rajoitteita maantieteellisen sijoitusalueensa sisällä, ja se voi esimerkiksi sijoittaa myös osakemarkkinoiltaan ja taloudelliselta kehitykseltään varhaisessa vaiheessa olevien kehittyvien maiden osakkeisiin. Yritysvalinnassa painotetaan alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky.

 

Salkkua hoitaa

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Wilhelm Bruun

Wilhelm Bruun

Marjaana Haataja

Marjaana Haataja

Kati Viljakainen

Kati Viljakainen

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahaston tuotto-odotus ja riskitaso ovat korkeita, joten suosittelemme rahastoa kokeneille ja pitkäjänteisille sijoittajille. Koska rahaston kaikki varat sijoitetaan kehittyvien maiden osakemarkkinoille, voi rahaston arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä erittäin voimakkaasti kohdemarkkinoiden yleisestä kehityksestä ja valuuttakurssien vaihteluista johtuen. Euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

Rahasto tuotti toukokuussa -0,6 %, kun vertailuindeksi tuotti -0,9 %. Rahaston tuotto 25.1.2016 lähtien (jolloin rahasto aloitti toimintansa) oli 6,9 % p.a. vertailuindeksin tuoton ollessa 8,1 % p.a.

Toimialoittain tarkasteltuna toimialapainot, etenkin alipaino rahoituksessa, paransivat kokonaisuudessaan tuottoeroa. Osakevalinnat heikensivät suhteellista tuottoa. Haitallisimpia valinnat olivat päivittäistavaroissa ja hyödyllisimpiä teollisuustuotteissa ja -palveluissa. Maittain tarkasteltuna maapainojen nettovaikutus tuottoeroon oli positiivinen mm. Kiinan alipainon ansiosta. Eri maiden osakevalintojen vaikutukset suhteelliseen tuottoon olivat melko pieniä ja summautuivat salkkutasolla nollaan. Valuuttapainojen nettovaikutus tuottoeroon oli hieman plussan puolella. Eniten rahastoa hyödytti alipaino Hongkongin dollarissa, kun taas haitallisimmin vaikutti ylipaino Taiwanin dollarissa. Yhtiötasolla positiivisin vaikutus tuottoeroon oli sijoituksillamme yhtiöihin Kumba Iron Ore ja Sinotruk Hong Kong sekä Taiwan Semiconductorin puuttuminen salkusta. Negatiivisin vaikutus tuottoeroon oli sijoituksillamme yhtiöihin Astral Foods, Macronix International ja Geely Automobile Holdings.

Koronaviruksen aiheuttamasta markkinamyllerryksestä huolimatta olemme noudattaneet systemaattisesti sijoitusprosessiamme. Helmikuun lopusta toukokuun loppuun mennessä myimme salkusta kahden yhtiön osakkeet ja sijoitimme kolmeen uuteen yhtiöön. 57 osakeomistusta pysyi samoina. Sijoitamme alihinnoiteltuihin yhtiöihin, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Teemme sijoituspäätökset vertailuindeksistä riippumatta, eikä rahastolla ole rajoitteita toimiala-, maa- tai yrityskokojakauman suhteen sijoitusalueensa sisällä.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kehittyvien markkinoiden yrityksiin maailmanlaajuisesti sijoittava osakerahasto
Toiminta alkanut 25.01.2016
Vertailuindeksi

MSCI Emerging Markets TR Net (USD)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk