Evli GEM

Kehittyvien markkinoiden yrityksiin maailmanlaajuisesti sijoittava osakerahasto

Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
120,664 -11,64 -1,51 1,81 - 7,84
Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
142,145 -11,64 -1,51 1,81 - 7,84
Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
113,120 -7,62 5,03 1,28 - 3,50

Riski

6/7

Morningstar

2/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 9 vuotta

Hoitopalkkio

1,80 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa osalliseksi aktiivisesti hoidettuun kehittyvien maiden osakesalkkuun
  • joka haluaa hyötyä kehittyvien osakemarkkinoiden tuottomahdollisuuksista pitkällä aikavälillä
  • joka on valmis hyväksymään suuria kurssivaihteluita lyhyellä aikavälillä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli GEM on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. Rahaston maantieteellisiä sijoitusalueita ovat tyypillisesti kehittyvät maat Aasiassa, Afrikassa, Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Lähi-idässä.

Rahaston sijoitustyyli on aktiivinen ja se perustuu yritysvalintaan. Rahastolla ei ole toimiala tai maakohtaisia rajoitteita maantieteellisen sijoitusalueensa sisällä, ja se voi esimerkiksi sijoittaa myös osakemarkkinoiltaan ja taloudelliselta kehitykseltään varhaisessa vaiheessa olevien kehittyvien maiden osakkeisiin. Yritysvalinnassa painotetaan alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky.

 

Salkkua hoitaa

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Wilhelm Bruun

Wilhelm Bruun

Marjaana Haataja

Marjaana Haataja

Kati Viljakainen

Kati Viljakainen

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahaston tuotto-odotus ja riskitaso ovat korkeita, joten suosittelemme rahastoa kokeneille ja pitkäjänteisille sijoittajille. Koska rahaston kaikki varat sijoitetaan kehittyvien maiden osakemarkkinoille, voi rahaston arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä erittäin voimakkaasti kohdemarkkinoiden yleisestä kehityksestä ja valuuttakurssien vaihteluista johtuen. Euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Rahasto tuotti elokuussa 0,6 %, kun vertailuindeksi tuotti 0,9 %. Rahaston tuotto 25.1.2016 lähtien (jolloin rahasto aloitti toimintansa) oli 7,4 % p.a. vertailuindeksin tuoton ollessa 10,1 % p.a.

Toimialoittain tarkasteltuna toimialapainot heikensivät ja osakevalinnat paransivat tuottoeroa. Haitallisesti vaikuttivat etenkin alipaino ja osakevalinnat kulutustavaroissa ja -palveluissa, kun taas positiivisimmin vaikuttivat ylipaino perusteollisuudessa ja osakevalinnat viestintäpalveluissa. Maittain tarkasteltuna maapainojen nettovaikutus oli negatiivinen ja osakevalintojen positiivinen. Suhteellista tuottoa heikensivät eniten osakevalinta ja alipaino Kiinassa ja paransivat eniten osakevalinta ja ylipaino Etelä-Koreassa sekä osakevalinnat Taiwanissa ja Intiassa. Yhtiötasolla positiivisin vaikutus tuottoeroon oli sijoituksellamme yhtiöön Soulbrain Co Ltd, joka elokuussa erotettiin emoyhtiöstään itsenäiseksi yhtiöksi, sekä sijoituksillamme yhtiöihin IGG ja Nantex Industry. Negatiivisin vaikutus tuottoeroon oli Alibaban ja Meituan Dianpingin puuttumisella salkusta sekä sijoituksellamme yhtiöön Sinotruk Hong Kong.

Sijoitamme alihinnoiteltuihin yhtiöihin, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Teemme sijoituspäätökset vertailuindeksistä riippumatta, eikä rahastolla ole rajoitteita toimiala-, maa- tai yrityskokojakauman suhteen sijoitusalueensa sisällä. 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kehittyvien markkinoiden yrityksiin maailmanlaajuisesti sijoittava osakerahasto
Toiminta alkanut 25.01.2016
Vertailuindeksi

MSCI Emerging Markets TR Net (USD)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk