Evli Eurooppa

Eurooppalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto

Arvo
18.02.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
66,459 4,31 20,79 4,38 5,33 1,97
Arvo
18.02.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
146,189 4,31 20,79 4,38 5,33 1,97
Arvo
18.02.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
127,473 4,39 21,52 5,02 - 7,73

Riski

6/7

Morningstar

3/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa hyötyä eurooppalaisten osakemarkkinoiden tuottomahdollisuuksista
  • joka haluaa hajauttaa Euroopan alueella maa- ja toimialakohtaista riskiä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Eurooppa on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisiin osakkeisiin. Rahaston sijoitusstrategia painottaa alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Rahastolla ei ole indeksi-, toimiala- tai maarajoitteita Euroopan sisällä.

 

Salkkua hoitaa

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto-osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. Rahaston sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

Rahastonhoitajan katsaus

31.01.2020

Rahasto tuotti tammikuussa -0,5 % vertailuindeksin tuottaessa -1,3 %. Rahaston tuotto 31.3.2010 lähtien (jolloin nykyinen salkunhoito aloitti) oli 10,1 % p.a. vertailuindeksin tuoton ollessa 7,3 % p.a.

Toimialoittain tarkasteltuna osakevalinnat paransivat tuottoeroa. Valinnat hyödyttivät etenkin kulutustavaroissa ja -palveluissa mutta myös mm. informaatioteknologiassa, kun taas teollisuustuotteissa ja -palveluissa sekä perusteollisuudessa ne haittasivat jonkin verran. Toimialapainojen nettovaikutus suhteelliseen tuottoon oli negatiivinen, mihin olivat syynä pääasiassa kulutustavaroiden ja -palveluiden ylipaino ja sijoitusten puuttuminen yhdyskuntapalveluista.  Maittain tarkasteltuna maapainot ja osakevalinnat paransivat kokonaisuudessaan tuottoeroa ja valuuttapainot heikensivät sitä. Positiivisimmin vaikuttivat Iso-Britannian, Tanskan ja Hollannin valinnat ja negatiivisimmin Ruotsin valinnat. Yhtiötasolla positiivisin vaikutus tuottoeroon oli sijoituksillamme yhtiöihin Pandora, Persimmon ja BE Semiconductor Industries. Negatiivisimmin tuottoeroon vaikuttivat sijoituksemme yhtiöihin Loomis, Playtech ja Mondi.

Sijoitamme alihinnoiteltuihin yhtiöihin, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Teemme sijoituspäätökset vertailuindeksistä riippumatta, eikä rahastolla ole rajoitteita toimiala-, maa- tai yrityskokojakauman suhteen sijoitusalueensa sisällä.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Eurooppalainen osakerahasto
Toiminta alkanut 31.08.2000
Vertailuindeksi

MSCI Europe TR Net (EUR)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk