Evli Eurooppa

Eurooppalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto

Arvo
20.10.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
55,389 -9,43 -1,85 -2,08 2,08 1,19
Arvo
20.10.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
126,933 -9,43 -1,85 -2,08 2,08 1,19
Arvo
20.10.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
111,129 -8,99 -1,25 -1,49 - 2,72

Riski

6/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa hyötyä eurooppalaisten osakemarkkinoiden tuottomahdollisuuksista
  • joka haluaa hajauttaa Euroopan alueella maa- ja toimialakohtaista riskiä
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk


Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Eurooppa on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisiin osakkeisiin. Rahaston sijoitusstrategia painottaa alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Rahastolla ei ole indeksi-, toimiala- tai maarajoitteita Euroopan sisällä.

Vastuullisuus

ESG-tekijät on integroitu rahaston sijoituspäätöksiin, ja rahasto noudattavat Evlin yleistä poissulkemista. Rahaston sijoituksia monitoroidaan YK Global Compact -normirikkomusten ja ilmastoperiaatteiden osalta, ja rahaston sijoituskohteisiin vaikutetaan tai ne poissuljetaan, mikäli rikkomuksia havaitaan. Rahaston ESG-tunnusluvuista raportoidaan neljä kertaa vuodessa päivitettävällä rahastokohtaisella ESG-raportilla.

 

Salkkua hoitaa

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto-osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. Rahaston sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

Rahastonhoitajan katsaus

30.09.2020

Rahasto tuotti syyskuussa -1,0 %, kun vertailuindeksi tuotti -2,0 %. Rahaston tuotto 31.3.2010 lähtien (jolloin nykyinen salkunhoito aloitti) oli 8,2 % p.a. vertailuindeksin tuoton ollessa 5,6 % p.a.

Toimialoittain tarkasteltuna sekä osakevalinnat että toimialapainot paransivat kokonaisuudessaan suhteellista tuottoa. Rahastoa hyödyttivät mm. alipaino rahoituksessa sekä osakevalinnat kulutustavaroissa ja -palveluissa ja energiassa. Negatiivisimmin vaikutti alipaino terveydenhuollossa. Maittain tarkasteltuna tuottoeroa paransivat etenkin Ruotsin ja Ranskan osakevalinnat. Yhtiötasolla positiivisin vaikutus tuottoeroon oli sijoituksillamme yhtiöihin Pets at Home, Trigano ja The Swatch Group. Negatiivisimmin tuottoeroon vaikuttivat sijoituksemme yhtiöihin Aggreko, Moneysupermarket.com ja BE Semiconductor Industries.

Sijoitamme alihinnoiteltuihin yhtiöihin, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Teemme sijoituspäätökset vertailuindeksistä riippumatta, eikä rahastolla ole rajoitteita toimiala-, maa- tai yrityskokojakauman suhteen sijoitusalueensa sisällä.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Eurooppalainen osakerahasto
Toiminta alkanut 31.08.2000
Vertailuindeksi

MSCI Europe TR Net (EUR)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk