Evli Eurooppa

Eurooppalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto

Arvo
31.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
51,751 -15,38 -4,46 -2,74 -0,44 0,86
Arvo
31.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
118,594 -15,38 -4,46 -2,74 -0,44 0,86
Arvo
31.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
103,690 -15,09 -3,88 -2,15 - 0,98

Riski

6/7

Morningstar

3/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa hyötyä eurooppalaisten osakemarkkinoiden tuottomahdollisuuksista
  • joka haluaa hajauttaa Euroopan alueella maa- ja toimialakohtaista riskiä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Eurooppa on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisiin osakkeisiin. Rahaston sijoitusstrategia painottaa alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Rahastolla ei ole indeksi-, toimiala- tai maarajoitteita Euroopan sisällä.

 

Salkkua hoitaa

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto-osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. Rahaston sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

Rahasto tuotti toukokuussa 2,2 %, kun vertailuindeksi tuotti 3,0 %. Rahaston tuotto 31.3.2010 lähtien (jolloin nykyinen salkunhoito aloitti) oli 7,7 % p.a. vertailuindeksin tuoton ollessa 5,5 % p.a.

Toimialoittain tarkasteltuna osakevalinnat heikensivät suhteellista tuottoa kautta linjan, eniten teollisuustuotteissa ja -palveluissa ja kulutustavaroissa ja -palveluissa. Toisaalta toimialapainot paransivat sitä mm. teollisuustuotteiden ja -palveluiden ylipainon ja rahoituksen alipainon ansiosta. Maittain tarkasteltuna osakevalinnat vaikuttivat negatiivisesti tuottoeroon. Haitallisimmat valintavaikutukset tulivat Hollannista, Norjasta ja Tanskasta ja hyödyllisimmät Ruotsista, Espanjasta ja Ranskasta. Myös maapainot, kuten Saksan alipaino, heikensivät kokonaisuudessaan tuottoeroa. Valuuttapainojen nettovaikutus suhteelliseen tuottoon oli jonkin verran positiivinen. Ylipaino Ruotsin kruunussa hyödytti eniten, kun taas ylipaino Iso-Britannian punnassa haittasi eniten. Yhtiötasolla positiivisin vaikutus tuottoeroon oli sijoituksellamme Triganoon, HSBC:n puuttumisella salkusta sekä sijoituksellamme yhtiöön SKF. Negatiivisimmin tuottoeroon vaikuttivat sijoituksemme yhtiöihin Compass, Tate & Lyle ja BE Semiconductor Industries.

Koronaviruksen aiheuttamasta markkinamyllerryksestä huolimatta olemme noudattaneet systemaattisesti sijoitusprosessiamme. Helmikuun lopusta toukokuun loppuun mennessä myimme salkusta 19 yhtiön osakkeet ja sijoitimme 22 uuteen yhtiöön. 24 osakeomistusta pysyi samoina. Alkuvuoteen verrattuna osakevalintamme painottuivat toukokuun lopussa voimakkaammin teollisuustuotteisiin ja -palveluihin eivätkä enää yhtä selvästi kulutustavaroihin ja -palveluihin. Pienten ja keskisuurten yhtiöiden osuus salkusta kasvoi. 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Eurooppalainen osakerahasto
Toiminta alkanut 31.08.2000
Vertailuindeksi

MSCI Europe TR Net (EUR)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk