Fennica C

Fennica C on tuottohakuinen sijoitussalkku, joka sijoittaa varansa aktiivisesti hoidettuihin osakerahastoihin.

Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
11,190 -4,20 3,90 3,99 6,49 5,93

Riski

6/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 5 vuotta

Hoitopalkkio

0,5 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa aktiivisesti ja ammattimaisesti hoidetun sijoitussalkun, mutta jolla ei ole aikaa tai mahdollisuutta seurata sijoitusmarkkinoita ja muokata sijoituksiaan taloudessa ja markkinoilla tapahtuvien muutosten vaatimalla tavalla.
  • jolla on pitkä sijoitushorisontti.

Ota yhteyttä sijoittajapalveluun

Sijoitukset tehdään pääasiassa rahastoja käyttäen Suomen osakemarkkinoille sekä maailmanlaajuisesti hajauttaen. Sijoituksia tehdään myös toimiala- tai teemarahastoihin, joissa kasvu- ja tuottonäkymät ovat keskimääräistä paremmat. Osakesijoitusten osuus voi vaihdella 80-100 %:n välillä.

Korkosijoitusten osuus voi olla enintään 20 %. Korkosijoitukset tehdään pääasiassa rahastoja käyttäen euroalueen raha- ja obligaatiomarkkinoille sekä valtioiden että yritysten liikkeeseen laskemiin sijoituskohteisiin.

 

Salkkua hoitaa

Fennia Varainhoito Oy

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille yli kolmen vuoden aikavälillä tuotto, joka ylittää vertailuindeksin arvonnousun.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen osakesalkku
Toiminta alkanut 11.11.1999
Vertailuindeksi

40 % OMX Helsinki Cap GI, 60 % MSCI World

Ladattavat tiedostot