Fennica C

Fennica C on tuottohakuinen sijoitussalkku, joka sijoittaa varansa aktiivisesti hoidettuihin osakerahastoihin.

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
10,790 -7,62 0,28 2,83 4,61 5,81

Riski

6/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 5 vuotta

Hoitopalkkio

0,5 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa aktiivisesti ja ammattimaisesti hoidetun sijoitussalkun, mutta jolla ei ole aikaa tai mahdollisuutta seurata sijoitusmarkkinoita ja muokata sijoituksiaan taloudessa ja markkinoilla tapahtuvien muutosten vaatimalla tavalla.
  • jolla on pitkä sijoitushorisontti.

Ota yhteyttä sijoittajapalveluun

Sijoitukset tehdään pääasiassa rahastoja käyttäen Suomen osakemarkkinoille sekä maailmanlaajuisesti hajauttaen. Sijoituksia tehdään myös toimiala- tai teemarahastoihin, joissa kasvu- ja tuottonäkymät ovat keskimääräistä paremmat. Osakesijoitusten osuus voi vaihdella 80-100 %:n välillä.

Korkosijoitusten osuus voi olla enintään 20 %. Korkosijoitukset tehdään pääasiassa rahastoja käyttäen euroalueen raha- ja obligaatiomarkkinoille sekä valtioiden että yritysten liikkeeseen laskemiin sijoituskohteisiin.

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö Oy

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille yli kolmen vuoden aikavälillä tuotto, joka ylittää vertailuindeksin arvonnousun.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen osakesalkku
Toiminta alkanut 11.11.1999
Vertailuindeksi

40 % OMX Helsinki Cap GI, 60 % MSCI World

Ladattavat tiedostot