Fennia Rohkea

Varainhoitosalkku Fennia Rohkea on pääosin osakkeisiin sijoittava aktiivisesti hoidettu varainhoitosalkku.

Arvo
01.12.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
14,250 7,14 2,44 4,77 7,53 6,18

Riski

6/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

vähintään 6 vuotta

Hoitopalkkio

0,5 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa aktiivisesti ja ammattimaisesti hoidetun sijoitussalkun, mutta jolla ei ole aikaa tai mahdollisuutta seurata sijoitusmarkkinoita ja muokata sijoituksiaan taloudessa ja markkinoilla tapahtuvien muutosten vaatimalla tavalla.
  • joka sijoittaa vähintään kuudeksi vuodeksi.

Ota yhteyttä sijoittajapalveluun

Sijoituspolitiikka

Salkku sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä osakkeisiin että korkoihin. Neutraalitilanteessa osakesijoitusten osuus salkusta on 90 % ja korkosijoitusten osuus 10 %. Osake- ja korkosijoitusten paino vaihtelee kuitenkin salkunhoitajan päätöksen mukaisesti kulloisenkin markkinatilanteen perusteella. Sijoitukset tehdään pääasiassa rahastoja käyttäen.

Osakesijoitusten osuus salkussa vaihtelee 80 %:n ja 100 %:n välillä. Korkosijoitusten osuus salkussa vaihtelee 0 %:n ja 20 %:n välillä. Korkosijoitukset tehdään sekä valtioiden että yritysten liikkeeseen laskemiin sijoituskohteisiin.

 

Salkkua hoitaa

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia

Tuottotavoite ja riskit

Salkku tavoittelee merkittävää pitkän aikavälin tuottoa. Sijoittamisen riskejä hallitaan hajauttamalla sijoituksia eri omaisuusluokkiin (koti- ja ulkomaiset osakkeet sekä erityyppiset korkosijoitukset) ja käyttämällä omaisuusluokkien sisällä huolellisesti valittuja sijoitusrahastoja.

Salkunhoitaja seuraa aktiivisesti salkun ja sijoitusten kehitystä ja tekee tarpeen vaatiessa muutoksia sijoituskohteissa.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Maailmanlaajuisesti sijoittava yhdistelmäsalkku
Toiminta alkanut 11.11.1999
Vertailuindeksi

MSCI World Net TR USD (50 %), OMX Helsinki Cap (40 %) ja ICE BofAML Euro Currency 3-month Deposit Offered Rate Constant Maturity (10 %).

Vertailuindeksit ovat olleet 1.1.2013 lähtien tuottoindeksejä.

Ladattavat tiedostot