Fennia Tuottohakuinen

Varainhoitosalkku Fennia Tuottohakuinen on osakepainotteinen kansainvälisille markkinoille sijoittava aktiivisesti hoidettu varainhoitosalkku.

Arvo
01.12.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
12,190 6,74 2,44 1,38 4,89 5,49

Riski

6/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

vähintään 5 vuotta

Hoitopalkkio

0,5 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa aktiivisesti ja ammattimaisesti hoidetun sijoitussalkun, mutta jolla ei ole aikaa tai mahdollisuutta seurata sijoitusmarkkinoita ja muokata sijoituksiaan taloudessa ja markkinoilla tapahtuvien muutosten vaatimalla tavalla.
  • joka sijoittaa vähintään viideksi vuodeksi. 

Ota yhteyttä sijoittajapalveluun

Sijoituspolitiikka

Salkku sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä osakkeisiin että korkoihin. Neutraalitilanteessa osakesijoitusten osuus salkusta on 60 % ja korkosijoitusten osuus 40 %. Osake- ja korkosijoitusten paino vaihtelee kuitenkin salkunhoitajan päätöksen mukaisesti kulloisenkin markkinatilanteen perusteella. Sijoitukset tehdään pääasiassa rahastoja käyttäen.

Osakesijoitusten osuus salkussa vaihtelee 45 %:n ja 80 %:n välillä. Korkosijoitusten osuus salkussa vaihtelee 20 %:n ja 55 %:n välillä. Korkosijoitukset tehdään sekä valtioiden että yritysten liikkeeseen laskemiin sijoituskohteisiin.

 

Salkkua hoitaa

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia

Tuottotavoite ja riskit

Salkku tavoittelee hyvää pitkän aikavälin tuottoa osakemarkkinaa pienemmällä arvonmuutosriskillä. Sijoittamisen riskejä hallitaan hajauttamalla sijoituksia eri omaisuusluokkiin (koti- ja ulkomaiset osakkeet sekä erityyppiset korkosijoitukset) ja käyttämällä omaisuusluokkien sisällä huolellisesti valittuja sijoitusrahastoja.

Salkunhoitaja seuraa aktiivisesti salkun ja sijoitusten kehitystä ja tekee tarpeen vaatiessa muutoksia sijoituskohteissa.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Maailmanlaajuisesti sijoittava yhdistelmäsalkku
Toiminta alkanut 11.11.1999
Vertailuindeksi

OMX Helsinki Cap (30 %), MSCI World Net TR USD (30 %), JP Morgan Global Government Bond EMU (20 %), Merrill Lynch EMU Corporate EUR (10 %) ja ICE BofA Euro High Yield Constrained (10 %).

Vertailuindeksit ovat olleet 1.1.2013 lähtien tuottoindeksejä.

Ladattavat tiedostot