Fennia Maltillinen

Varainhoitosalkku Fennia Maltillinen on korkopainotteinen kansainvälisille markkinoille sijoittava aktiivisesti hoidettu varainhoitosalkku.

Arvo
01.12.2023
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
8,830 7,03 4,00 0,46 2,35 4,09

Riski

4/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

vähintään 4 vuotta

Hoitopalkkio

0,0 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa aktiivisesti ja ammattimaisesti hoidetun sijoitussalkun, mutta jolla ei ole aikaa tai mahdollisuutta seurata sijoitusmarkkinoita ja muokata sijoituksiaan taloudessa ja markkinoilla tapahtuvien muutosten vaatimalla tavalla.
  • joka sijoittaa vähintään neljäksi vuodeksi. 

Ota yhteyttä sijoittajapalveluun

Sijoituspolitiikka

Salkku sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä osakkeisiin että korkoihin. Neutraalitilanteessa osakesijoitusten osuus salkusta on 25 % ja korkosijoitusten osuus 75 %. Osake- ja korkosijoitusten paino vaihtelee kuitenkin salkunhoitajan päätöksen mukaisesti kulloisenkin markkinatilanteen perusteella. Sijoitukset tehdään pääasiassa rahastoja käyttäen.

Korkosijoitusten osuus salkussa vaihtelee 65 %:n ja 95 %:n välillä. Korkosijoitukset tehdään sekä valtioiden että yritysten liikkeeseen laskemiin sijoituskohteisiin. Osakesijoitusten osuus salkussa vaihtelee 5 %:n ja 35 %:n välillä.

 

Salkkua hoitaa

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia

Tuottotavoite ja riskit

Salkku tavoittelee kohtuullista pitkän aikavälin tuottoa osakemarkkinaa selvästi pienemmällä arvonmuutosriskillä. Riskejä hallitaan hajauttamalla sijoituksia eri omaisuusluokkiin (koti- ja ulkomaiset osakkeet sekä erityyppiset korkosijoitukset) ja käyttämällä omaisuusluokkien sisällä huolellisesti valittuja sijoitusrahastoja.

Salkunhoitaja seuraa aktiivisesti salkun ja sijoitusten kehitystä ja tekee tarpeen vaatiessa muutoksia sijoituskohteissa.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Maailmanlaajuisesti sijoittava yhdistelmäsalkku
Toiminta alkanut 11.11.1999
Vertailuindeksi

Merrill Lynch EMU Corporate EUR (25 %), ICE BofAML Euro Currency 3-month Deposit Offered Rate Constant Maturity (20 %), JP Morgan Global Government Bond EMU (20 %), MSCI World Net TR USD (15 %), ICE BofA Euro High Yield Constrained (10 %) ja OMX Helsinki Cap (10 %).

 

Vertailuindeksit ovat olleet 1.1.2013 lähtien tuottoindeksejä.

Ladattavat tiedostot