Evli Osakefaktori USA

Faktoripainotteisesti yhdysvaltalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
115,176 -8,40 -0,79 7,31 - 8,12
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
135,725 -8,40 -0,79 7,31 - 8,12
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
116,573 -8,26 -0,49 7,63 - 8,45
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
137,328 -8,26 -0,49 7,63 - 8,45
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
127,113 -8,40 -1,49 6,71 - 7,58

Riski

6/7

Morningstar

3/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

0,95 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa rahaston omistuksissa painotettavan faktoreita eli tiettyjä osakkeiden ominaisuuksia perinteisen markkina-arvon sijaan
  • joka tavoittelee faktoreiden tarjoamaa lisätuottomahdollisuutta
  • joka tavoittelee korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä
  • joka on valmis hyväksymään suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Osakefaktori USA sijoittaa varansa hajautetusti suurten yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto painottaa neljää akateemisesti todettua faktoria: arvo, matala riski, momentum sekä laatu.

Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evli-Rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen linjauksia, minkä lisäksi rahasto poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: aseet, alkoholi, tupakka, kivihiilen louhinta, kiistanalaiset aseet, uhkapeli tai aikuisviihde. Lisäksi rahasto poissulkee vastuullisuusluokitusten perusteella heikoimman luokituksen saaneet yhtiöt sekä yhtiöt, joilla on erittäin vakavia vahvistettuja normirikkomuksia.

Rahaston sijoitustyyli on aktiivinen. Rahastolla ei ole toimiala- tai maakohtaisia rajoitteita maantieteellisen sijoitusalueensa sisällä.

 

Salkkua hoitaa

Mattias Lagerspetz

Mattias Lagerspetz

Peter Lindhal

Peter Lindahl

Antti Sivonen

Antti Sivonen

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

Sijoitusrahasto Evli Osakefaktori USA painotettaa neljää akateemisesti todettua faktoria: arvoa, matalaa riskiä, momentumia sekä laatua. Rahasto seuraa vastuullisen sijoittamisen (ESG) linjauksia ja poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: aseet, alkoholi, tupakka, kivihiilen louhinta, kiistanalaiset aseet, uhkapeli tai aikuisviihde. Lisäksi rahasto poissulkee vastuullisuusluokitusten perusteella heikoimman luokituksen saaneet yhtiöt sekä yhtiöt, joilla on erittäin vakavia vahvistettuja normirikkomuksia.

Evli Osakefaktori USA nousi toukokuussa 3,9 % vertailuindeksin MSCI USA Daily Net TR:n noustessa 3,6 %.  Rahasto oli touokuun lopussa toimintansa alusta 14,3 %-yksikköä vertailuindeksiä jäljessä.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Yhdysvaltalainen osakerahasto
Toiminta alkanut 04.08.2016
Vertailuindeksi

MSCI USA TR Net (USD)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk