Evli Factor Premia

Markkinaneutraalia faktorisijoittamista läpi omaisuusluokkien

Arvo
30.06.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
80,545 2,79 -0,84 - - -3,46
Arvo
30.06.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
91,059 2,79 -0,84 - - -3,46
Arvo
30.06.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
92,274 3,04 -0,34 - - -2,97
Arvo
30.06.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
92,274 3,04 -0,34 - - -2,97
Arvo
30.06.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
98,683 3,92 1,83 - - -0,50

Riski

4/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 4 vuotta

Hoitopalkkio

1,00 % p.a.

+ tuottosidonnainen palkkio 10 % siitä osasta tuottoa, joka ylittää vertailuarvon tuoton. Vertailuarvo on ICE BofAML Euro Currency 3-month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index + 3 % vuodessa. Tuottoero lasketaan päivähavainnoista ja siihen sovelletaan High Watermark -periaatetta vähintään 24 kk pituiselta ajalta.


Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa hyödyntää talouden suhdanteista riippumattomia markkinaneutraaleja faktoristrategioita
  • joka tavoittelee mahdollisimman korkeaa riskikorjattua tuottoa
  • joka hyväksyy vivuttamisen ja lyhyeksi myymisen rahaston sijoitustoiminnassa, mikä mahdollistaa korkeamman arvonnousun, mutta myös suuremman riskitason
  • joka tavoittelee absoluuttista tuottoa perinteisen suhteellisen tuoton sijaan
  • joka on valmis hyväksymään suuren kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä.

Ota yhteyttä sijoittajapalveluun

min. 1 000 €

Erikoissijoitusrahasto Evli Factor Premian varat sijoitetaan markkinaneutraalisti systemaattisten faktoristrategioiden mukaisesti maailmanlaajuisesti mm. osakkeisiin, osakeindekseihin, raaka-aineisiin, valuuttoihin ja korkoinstrumentteihin hyödyntämällä mm. vakioituja ja vakioimattomia johdannaissopimuksia sekä tuottojenvaihtosopimuksia. Rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti useiden eri omaisuusluokkien ja akateemisesti todettujen faktoreiden, kuten arvo, trendi, laatu, carry ja momentum välille. Saavuttaakseen halutun altistuksen valituille faktoreille rahasto voi sekä ostaa että myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahaston tuottojen korrelaatio perinteisiin omaisuusluokkiin pyritään pitämään matalana hyödyntämällä hedge-rahastolle tyypillisiä markkinaneutraaleita sijoitusstrategioita.

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on mahdollisimman korkea tuotto pitkän aikavälin tavoitteeksi asetetulla 8 % volatiliteettitasolla. Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia ja vivutuksen taso voi olla enintään 20. Rahaston vivutustaso vaihtelee riippuen erityisesti korkoinstrumenttien määrästä. Korkojohdannaisista laskettava sijoitusaste on yleensä suuri kohde-etuuden laskentatavasta johtuen. Rahaston odotettu riskitaso pidetään kuitenkin vakiona yli ajan.

Rahasto voi sijoittaa varojaan vakioituihin ja vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä eikä toimiala- tai maakohtaisia rajoitteita maantieteellisen sijoitusalueensa sisällä.

 

Salkkua hoitaa

Mattias Lagerspetz

Mattias Lagerspetz

Peter Lindhal

Peter Lindahl

Antti Sivonen

Antti Sivonen

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille mahdollisimman korkea tuotto pitkän aikavälin tavoitteeksi asetetulla 8 %:n volatiliteettitasolla.

Rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti useiden eri omaisuusluokkien ja faktoreiden, kuten arvo, trendi, laatu, carry ja momemtum välille.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

Rahasto tuotti toukokuussa +0,16 %. Maailmalla osakkeet tuottivat hyvin, sillä Yhdysvaltojen SP500-indeksi kipusi 4,76 % yleiseurooppalaisen STOXX 600-indeksin tarjotessa 3,50 %:n kuukausituoton. Euroalueen valtionlainoissa heilahtelu oli vähäistä ja kuukausituotoksi kirjattiin +0.06 %. Eurooppalaiset high yield-yrityslainat kipusivat 2,87 %.
                          
Toukokuussa ei nähty suuria eroja faktoreiden tarjoamissa tuottolukemissa. Arvo-faktori ylsi parhaaseen tuottokontribuutioon marginaalisella erolla momentumiin. Osakefaktorit jäivät hännänhuipuksi hyvästä loppukiristä huolimatta.

Arvosijoittaminen raaka-ainemarkkinoilla nappasi toukokuun parhaimman faktoristrategian tittelin. Carry-sijoittaminen osakemarkkinoiden implisiittisessä volatiliteetissä toimi niin ikään hyvin, kuten myös momentum osakesektoreissa. Heikoimman tuoton tarjosi (suhteellinen) carry-strategia raaka-aineissa. Lyhyeksi osakkeita myyneelle osaketrendistrategialle kuukausi oli jälleen haastava. Lisäksi pohjakolmikkoon lukeutui momentum kehittyvien maiden valuuttamarkkinoilla.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                           

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen vaihtoehtorahasto
Toiminta alkanut 01.11.2017
Vertailuindeksi

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Rahaston tuottosidonnaisen palkkion vertailuarvo on ICE BofAML Euro Currency 3-month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index + 3 % vuodessa (esitetään graafissa). 

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot