Evli Osakefaktori Maailma

Faktoripainotteisesti kehittyneiden maiden yrityksiin maailmanlaajuisesti sijoittava osakerahasto

Arvo
20.10.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
99,742 - - - - -
Arvo
20.10.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
99,742 - - - - -
Arvo
20.10.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
99,788 - - - - -
Arvo
20.10.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
99,788 - - - - -

Riski

6/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

0,95 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa rahaston omistuksissa painotettavan faktoreita eli tiettyjä osakkeiden ominaisuuksia perinteisen markkina-arvon sijaan
  • joka tavoittelee faktoreiden tarjoamaa lisätuottomahdollisuutta
  • joka tavoittelee korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä
  • joka on valmis hyväksymään suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoita

min. 1 000 €

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Osakefaktori Maailma sijoittaa varansa osakkeisiin maailmanlaajuisesti.  Rahaston sijoituskohteina ovat pääasiassa kehittyneiden talouksien osakkeet Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren valtioissa. Rahaston sijoitusstrategia painottaa neljää akateemisesti todettua faktoria: arvo, alhainen volatiliteetti, momentum sekä laatu.  

Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evli-Rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen linjauksia, minkä lisäksi rahasto poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: aseet, alkoholi, tupakka, kivihiilen louhinta, kiistanalaiset aseet, uhkapeli tai aikuisviihde. Lisäksi rahasto poissulkee vastuullisuusluokitusten perusteella heikoimman luokituksen saaneet yhtiöt sekä yhtiöt, joilla on erittäin vakavia vahvistettuja normirikkomuksia.

Rahaston sijoitustyyli on aktiivinen eikä se seuraa vertailuindeksiä sijoitustoiminnassaan. Rahastolla ei ole toimiala- tai maakohtaisia rajoitteita maantieteellisen sijoitusalueensa sisällä.

Vastuullisuus

ESG-tekijät on integroitu rahaston sijoituspäätöksiin, ja rahasto käyttää ns. best in class -lähestymistapaa, eli rahastoon valitaan korkeamman ESG-luokituksen saaneita yhtiöitä. Rahasto poissulkee sijoituksistaan Evlin yleisen poissulkemisen lisäksi yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: aseet, alkoholi, tupakka, kivihiilen louhinta, uhkapeli tai aikuisviihde. Lisäksi rahasto poissulkee vastuullisuusluokitusten perusteella heikoimman luokituksen saaneet yhtiöt sekä yhtiöt, joilla on erittäin vakavia vahvistettuja normirikkomuksia perustuen MSCI ESG Researchin ja ISS ESG:n analyysiin. Rahaston sijoituksia monitoroidaan ilmastoperiaatteiden osalta, ja rahaston sijoituskohteisiin vaikutetaan tai ne poissuljetaan, mikäli rikkomuksia havaitaan. Rahaston ESG-tunnusluvuista raportoidaan neljä kertaa vuodessa päivitettävällä rahastokohtaisella ESG-raportilla.

 

Salkkua hoitaa

Mattias Lagerspetz

Mattias Lagerspetz

Peter Lindhal

Peter Lindahl

Antti Sivonen

Antti Sivonen

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto-osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. 

Rahastonhoitajan katsaus

Evli Osakefaktori Maailma -rahaston kuukausikatsaus julkaistaan lokakuussa 2020.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen osakerahasto
Toiminta alkanut 25.08.2020
Vertailuindeksi

MSCI World TR Net (EUR)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 €