Evli Osakefaktori Eurooppa

Faktoripainotteisesti eurooppalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto

Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
96,783 -12,44 -5,39 0,86 - 3,54
Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
118,758 -12,44 -5,39 0,86 - 3,54
Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
109,004 -12,24 -5,11 1,16 - 3,47
Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
118,287 -12,24 -5,11 1,16 - 3,47

Riski

5/7

Morningstar

3/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

0,95 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa rahaston omistuksissa painotettavan faktoreita eli tiettyjä osakkeiden ominaisuuksia perinteisen markkina-arvon sijaan
  • joka tavoittelee faktoreiden tarjoamaa lisätuottomahdollisuutta
  • joka tavoittelee korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä
  • joka on valmis hyväksymään suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Osakefaktori Eurooppa sijoittaa varansa hajautetusti suurten eurooppalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto painottaa neljää akateemisesti todettua faktoria: arvo, matala riski, momentum sekä laatu.

Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evli-Rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen linjauksia, minkä lisäksi rahasto poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: aseet, alkoholi, tupakka, kivihiilen louhinta, kiistanalaiset aseet, uhkapeli tai aikuisviihde. Lisäksi rahasto poissulkee vastuullisuusluokitusten perusteella heikoimman luokituksen saaneet yhtiöt sekä yhtiöt, joilla on erittäin vakavia vahvistettuja normirikkomuksia.

Rahaston sijoitustyyli on aktiivinen. Rahastolla ei ole toimiala- tai maakohtaisia rajoitteita maantieteellisen sijoitusalueensa sisällä.

 

Salkkua hoitaa

Mattias Lagerspetz

Mattias Lagerspets

Peter Lindhal

Peter Lindahl

Antti Sivonen

Antti Sivonen

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto-osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. 

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Sijoitusrahasto Evli Osakefaktori Eurooppa painottaa neljää akateemisesti todettua faktoria: arvoa, matalaa riskiä, momentumia sekä laatua.Rahasto seuraa vastuullisen sijoittamisen (ESG) linjauksia ja poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: aseet, alkoholi, tupakka, kivihiilen louhinta, kiistanalaiset aseet, uhkapeli tai aikuisviihde. Lisäksi rahasto poissulkee vastuullisuusluokitusten perusteella heikoimman luokituksen saaneet yhtiöt sekä yhtiöt, joilla on erittäin vakavia vahvistettuja normirikkomuksia.

Evli Osakefaktori Eurooppa nousi elokuussa  4,2 %, vertailuindeksi MSCI Europe Net TR:n noustessa 3,6 %. Rahasto oli elokuun lopussa toimintansa alusta 4,6 %-yksikköä vertailuindeksiä edellä.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Eurooppalainen osakerahasto
Toiminta alkanut 14.10.2015
Vertailuindeksi

MSCI Europe TR Net (EUR)

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk