Vastuullisuus

Evlin liiketoiminta lähtee asiakkaista ja heidän tarpeidensa ymmärtämisestä. Yhtiön ensisijainen vastuu on sen asiakkaiden varallisuuden kasvattaminen heidän yksilöllisten tavoitteidensa pohjalta. Evlin asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja perustuvat molemminpuoliseen luottamukseen sekä eettisesti kestävään liiketoimintaan.

Evlin vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus 2018

Perustana Evlin arvot ja läpinäkyvyys

Evlin kehitys- ja liiketoimintamahdollisuudet ovat riippuvaisia paitsi asiakkaiden luottamuksesta myös sen henkilöstön, omistajien, sijoittajien ja yhteiskunnan luottamuksesta. Luottamuksen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi Evliltä vaaditaan aktiivisuutta, läpinäkyvyyttä, korkeaa etiikkaa ja kaikilta osin vastuullista toimintaa.

Evlissä vastuullisuus lähtee yrityksen arvoista: yrittäjähenkisyydestä, hyvistä suhteista, rehellisyydestä ja jatkuvasta oppimisesta. Näihin arvoihin nojaavat myös yhtiön ja sen työntekijöiden noudattamat eettiset periaatteet, jotka toimivat ohjenuorana asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoidossa.

Evli toimii vastuullisesti suhteessa työntekijöihin, omistajiin ja yhteiskuntaan ja ottaa vastuullisuustekijät huomioon sijoitustoiminnassaan.