Evlin tarina

Pankkiiriliikkeestä yksityispankiksi - Evli perustettiin 1985 ja on ollut täyden palvelun yksityispankki vuodesta 1997.

Carl Ahlström, Henrik Andersin, Roger Kempe ja Thomas Thesleff perustivat Pankkiiriliike Evli Oy:n vuonna 1985. Evli kasvoi nopeasti 1980–90 ja vakiinnutti asemansa 2000-luvun alkuun mennessä. Vuonna 2001 Evli sai pankkitoimiluvan ja siitä muodostui varainhoito- ja investointipankki. Vuosina 2005 ja 2006 Evli kävi läpi onnistuneen strategian muutosprosessin tavoitteenaan keskittyä liiketoiminnassa erityisesti yksilöllisten varainhoitopalvelujen tarjoamiseen keskeisille asiakasryhmilleen. Strategian muutos auttoi parantamaan Yhtiön taloudellista tuloksellisuutta ja ennustettavuutta. 2000-luvulla Evli kasvoi orgaanisen kasvun ohella lukuisten yrityskauppojen kautta kaikilla liiketoiminta-alueillaan.

Osakevälityksellä aloittanut Evli on ehtinyt 30 vuotensa aikana laajentaa toimintaansa monin tavoin. Pankkiiriliikkeestä on tullut aito yksityispankki, joka keskittyy nykyisin asiakkaidensa pääomien ja varallisuuden kasvattamiseen.