Disclaimer

We ask you to take into account the fact that Evli Bank Plc’s ability to offer services to states outside of the EEA or to citizens of these states may be affected by limitations related to license. Users of the website are personally responsible for any national limitations that may affect them.

Pyydämme huomioimaan, että Evli Pankki Oyj:n mahdollisuuteen tarjota palveluita ETA-alueen ulkopuolisiin valtioihin tai näiden kansalaisille voi sisältyä toimilupaan liittyviä rajoitteita. Sivujen käyttäjä vastaa itse häneen mahdollisesti kohdistuvista kansallisista rajoitteista.

Vänligen beakta att Evli Bank Abp:s möjligheter att erbjuda tjänster i stater utanför EES-området eller för dessa staters medborgare kan vara begränsad i licensen. Sidornas användare ansvarar själv för de nationella begränsningar som eventuellt gäller användaren.